Autor: Aleksandra Szewerniak

REKLAMA

Starzenie się społeczeństwa sprawia, że chorzy w podeszłym wieku stanowią coraz większą grupę pacjentów wymagających opieki medycznej. Szacuje się, że już dziś osoby powyżej 60. roku życia stosują około 40 % wszystkich przepisywanych leków.

Wyróżniamy wiele elementów modyfikujących działanie leków. Należą do nich czynniki środowiskowe, wiek, płeć, interakcje między lekami, stan zdrowia pacjenta, a także czynniki genetyczne. Nauką zajmującą się badaniem wpływu genomu (polimorfizm genetyczny) na odpowiedź pacjenta na zastosowaną terapię jest farmakogenomika. Jest to stosunkowo nowa dziedzina nauki, która ma kluczowe znaczenie w terapii spersonalizowanej, czyli leczenia dobranego indywidualnie dla każdego pacjenta.

Terapia monitorowana (TDM - ang. Therapeutic Drug Monitoring) zapewnienia skuteczniejsze działanie leku przy równoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa jego stosowania. Monitorowanie terapii wskazane jest dla leków charakteryzujących się wąskim indeksem terapeutycznym, wysoką toksycznością, dla leków stosowanych w długotrwałej terapii oraz o znacznych osobniczych różnicach w farmakokinetyce.

Cukrzyca jest dziś jednym z największych wyzwań w medycynie. W Europie choruje na nią już 60 mln ludzi, czyli około 8 procent populacji. Ze względu na ciężkie powikłania cukrzycy, na całym świecie umiera około 3,4 miliona ludzi rocznie. Mimo niepokojących statystyk, ciągły postęp w medycynie i dynamiczny rozwój technologii, pozwalają jednak coraz skuteczniej diagnozować, leczyć i prognozować postępy tej groźnej choroby cywilizacyjnej.

Immunoterapia, zwana również terapią biologiczną, jest rodzajem leczenia nowotworów, które wzmacnia naturalne mechanizmy obronne organizmu. Jest to nowa metoda leczenia w onkologii, która odgrywa coraz istotniejszą rolę we współczesnej medycynie. Jak dotąd, w większości przypadków immunoterapia nowotworów pełniła rolę uzupełniającą do stosowanego standardowo leczenia chirurgicznego, chemioterapii czy radioterapii. Przewiduje się jednak, że immunoterapia w ciągu kilku najbliższych lat zdominuje onkologię na tyle, że będzie wykorzystywana w leczeniu co drugiego nowotworu.

Artykuł został napisany w oparciu o doświadczenie zdobyte podczas praktyk wakacyjnych odbywanych przeze mnie w szpitalu uniwersyteckim Upstate University Hospital w Syracuse, stanie New York, USA.