Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl

REKLAMA

Projektowanie pracowni leku jałowego jest procesem wieloetapowym, który wymaga znajomości zarówno prawa budowlanego, jak i branżowych wytycznych. W poprzednim artykule poruszyliśmy tematykę przygotowania Specyfikacji Wymagań Użytkownika, w szczególności wymagań dotyczących stosowanych materiałów, wymagań odnośnie do instalacji wentylacyjnej HVAC oraz informacji dotyczących systemu RMS/BMS. W tej publikacji przyjrzymy się bliżej materiałom stosowanym w budowie i wyposażaniu pracowni leku jałowego, a także odkryjemy tajemnice wyboru właściwego wykonawcy.

W ramach programu polityki zdrowotnej „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020” organizowane są warsztaty w formie online, które poruszają tematykę zakażeń szpitalnych, a także organizacji szpitala podczas pandemii COVID-19.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował wykaz produktów leczniczych, które dopuszczono do obrotu w lipcu 2020 roku.

W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) zakończyła się budowa nowej Apteki Szpitalnej. Inwestycja trwała rok i pochłonęła prawie 8 mln złotych.

W ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020 wydano aktualizację opublikowanej w 2010 roku propozycji szpitalnej listy antybiotyków.

Komitet EMA ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) zalecił zawieszenie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu leków generycznych badanych przez Panexcell Clinical Lab Private Limited z siedzibą w Bombaju w Indiach.

Pracownie leku jałowego apteki szpitalnej podlegają coraz surowszym przepisom i wymaganiom. W związku z ukazaniem się nowych wytycznych Farmakopei XI, a także rosnącymi wymaganiami standardów przygotowania mieszanin żywieniowych, cytostatyków lub antybiotyków, zmianie ulegają wytyczne dotyczące projektowania i organizacji pomieszczeń, w których przygotowywane są te produkty lecznicze.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował wykaz produktów leczniczych, które dopuszczono do obrotu w czerwcu 2020 roku.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował wykaz produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie na import równoległy w czerwcu 2020 roku.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję o skróceniu terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 49 produktów leczniczych w czerwcu 2020 roku.