Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl

REKLAMA

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję o skróceniu terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 36 produktów leczniczych w grudniu 2020 roku.

Praca w aptece szpitalnej nie polega jedynie na wydawaniu na oddziały szpitalne gotowych preparatów, ale także na sporządzaniu leków recepturowych. Jeszcze kilka lat temu przygotowywano w murach aptek również płyny infuzyjne. Zastanówmy się zatem, czy nadal istnieje potrzeba sporządzania leków recepturowych czy jest to tylko obowiązek wynikający z ustawy farmaceutycznej.

Na stronie Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków opublikowano najnowszą wersję dokumentu dot. rekomendacji diagnostyki, terapii i profilaktyki antybiotykowej zakażeń w szpitalu.

22 grudnia 2020 roku decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych produkt leczniczy Famogast zmienia nazwę i kategorię dostępności.

Farmacja kliniczna to jedna ze specjalizacji, którą może uzyskać farmaceuta po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego. Mimo że farmacji klinicznej „z prawdziwego zdarzenia” w naszym kraju nie ma, to jednak możemy znaleźć osoby, które miały okazję sprawdzić się w tej roli. Jedną z nich jest mgr farm. Ernest Niewiadomski – specjalista farmacji klinicznej.

Podmiot odpowiedzialny w porozumieniu z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał informacje dot. ostrożnego stosowania leku o przedłużonym uwalanianiu Doreta SR, zawierającego w swym składzie paracetamol i tramadol.

12 grudnia 2020 roku decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych produkt leczniczy Emoclot zmienia kategorię dostępności.

28 grudnia 2020 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu pojedynczej serii tlenu medycznego. Powodem decyzji jest dziwny zapach wydostający się z butli.

17 grudnia 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zawodzie farmaceuty z dnia 10 grudnia 2020 roku. Ustawa reguluje m.in. zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, zasady jego wykonywania oraz obowiązek rozwoju zawodowego.

16 grudnia 2020 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu wszystkich serii produktu leczniczego Zerbaxa.