Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl

REKLAMA

Narodowy Instytut Leków (NIL) zachęca do zapoznania się z najnowszym Raportem Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów na temat występowania Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumoniae) wytwarzających karbapenemazy typu New Delhi na terenie Polski w I kwartale 2017 roku.

W dniu 27 listopada br. o godzinie 10.00 odbędzie się webinarium dla szpitali w kwestii „Dyrektywy fałszywkowej" organizowane przez GS1 POLSKA.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaaprobowała terapię doustną glasdegibem (Daurismo) w połączeniu z cytarabiną w małej dawce (low-dose cytarabine - LDAC) w leczeniu pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową (acute myeloid leukemia-AML).

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała plan spotkania Rady Przejrzystości NR 44/2018.

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział Kraków zaprasza studentów, a także zainteresowanych farmaceutów na spotkanie „Farmacja Kliniczna: Różne perspektywy, wspólny cel". Celem spotkania jest wspólna debata na temat drogi rozwoju farmaceuty w obszarze klinicznym. Rejestracja rusza już dziś!

Fundacja „Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków" zaprasza na wydarzenie dedykowane farmaceutom "Prezentacja rozwiązań informatycznych dla aptek, szpitali i hurtowni – Dyrektywa Fałszywkowa", które odbędzie się w dniu 3 grudnia 2018 r. w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie.

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wstrzymaniu w obrocie i wycofaniu z obrotu niektórych produktów zawierających substancję czynną walsartan, pochodzącą od wytwórcy Mylan Laboratories Limited.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w dniu 18 października 2018 r., opublikował informację dotyczący wydania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz wysokości i sposobu uiszczania opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego.

W dniu 22.11.2018 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny decyzją nr 114/WC/2018 zarządził wycofanie z obrotu serii produktu Uro-Vaxom (Vaccinum Escherichiae coli extractum), 6 mg liofilizowanego lizatu Escherichiae coli, kaspułki twarde, opakowanie 30 kapsułek.

Organizatorzy - Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie wraz z Podkarpacką Okręgową Izbą Aptekarską zapraszają na spotkanie branżowe "Praktyczne Wdrożenie Dyrektywy Fałszywkowej w aptekach szpitalnych". Spotkanie odbędzie się 3 grudnia 2018 r. i dedykowane jest magistrom farmacji oraz osobom zarządzającym procesami administracyjnymi w szpitalu.