Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl

REKLAMA

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała plan spotkania Rady Przejrzystości 38/2018.

Konferencja "Opieka farmaceutyczna od zaraz" to III edycja wydarzenia, które do tej pory zgromadziło ponad 1000 najbardziej aktywnych i ambitnych farmaceutów. Tegoroczne konferencje odbędą się w Krakowie (17 listopada) i Warszawie (2 grudnia).

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła preparat Revcovi (elapegonase-lvlr) w leczeniu dorosłych i dzieci z ciężkim złożonym niedoborem odporności w wyniku niedoboru deaminazy adenozynowej (ADA-SCID).

Naczelna Izba Aptekarska w swoich stanowisku dot. szczepień jednoznacznie podkreśla: szczepionki kupione w aptekach nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów, stwarzają je Ci, którzy nie chcą nimi szczepić.

W dniu 08.10.2018r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny decyzją nr 108/WC/2018 zarządził wycofanie z obrotu serii produktu Cetirizine Genoptim SPH.

W dniach 1-4 października 2018r. miało miejsce kolejne posiedzenie Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC).

W dniu 05.10.2018r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny decyzją nr 107/WC/2018 zarządził wycofanie z obrotu serii produktu Toramide.

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowano projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne (projekt z dnia 1.10.2018), który został skierowany do opiniowania.

Naczelna Izba Aptekarska opublikowała swoje stanowisko w sprawie możliwych zmian legislacyjnych dot. szczepień ochronnych, zatytułowane "szczepienia to nie przymus, szczepienia to odpowiedzialność i bezpieczeństwo".