Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl

REKLAMA

Ministerstwo Zdrowia otrzymało sygnały o tymczasowym wstrzymaniu w obrocie niektórych leków, a także o występujących lokalnie brakach ich dostępności. Czy problem braku leków dotyczy tylko Polski?

Z raportu opublikowanego przez Narodowy Instytut Leków wynika, że około 50% przepisywanych antybiotyków jest zlecanych niewłaściwie. Niebezpieczeństwo rozszerzenia się oporności bakteryjnej na te leki sprawia, że konieczne jest przedsięwzięcie odpowiednich kroków by zabezpieczyć ich funkcje terapeutyczne. Coraz więcej słyszy się o programie dobrej polityki antybiotykowej, który skierowany jest do szpitali i ośrodków leczniczych. Czym jest ten projekt? Czy jest to działanie konieczne?

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego opracowali nową cząsteczkę, która wykazuje 5000 razy silniejsze działanie przeciwbólowe niż dotychczas znane najsilniejsze leki przeciwbólowe.

Ostatnimi czasy coraz większym problemem staje się dostępność leków. Naczelna Izba Aptekarska (NIA) informuje o pogarszającej się z każdym dniem sytuacji w hurtowniach farmaceutycznych i aptekach.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów leczenia szpitalnego w zakresie programów lekowych.

Decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych produkt leczniczy Momester Nasal (Mometasoni fuoras) zmienia kategorię dostępności.

4 lipca 2019 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu kolejnych serii budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji.

Podmiot odpowiedzialny w porozumieniu z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych (URPL) i Europejską Agencją Leków (EMA) informuje o zwiększonym ryzyku nagłych zdarzeń sercowo-naczyniowych, w tym zawałów serca u pacjentów leczonych febuksostatem.

W ramach kampanii „Po pierwsze farmaceuta” zaprezentowano spot promujący pracę farmaceutów szpitalnych.

1 lipca 2019 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu serii glikokortykosteroidu w postaci zawiesiny do nebulizacji.