Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl

REKLAMA

Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna (FIP) w związku z pandemią koronawirusa przygotowała pierwszą aktualizację przewodnika, który zawiera najważniejsze informacje dla farmaceutów i pracowników aptek.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję o skróceniu terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 7 produktów leczniczych w marcu 2020 roku.

Zgodnie z ustawą – Prawo Farmaceutyczne apteka szpitalna powinna prowadzić właściwą gospodarkę nie tylko lekami, ale także wyrobami medycznymi. W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione normy i wymagania, jakim podlega jedna z grup wyrobów medycznych, a mianowicie rękawiczki stosowane w szpitalach przez personel medyczny.

Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych (EAHP) opublikowało wyniki ankiety na temat niedoborów leków w 2019 roku. Wyniki wskazują, że liczba farmaceutów szpitalnych zgłaszających niedobory w szpitalach wzrosła w porównaniu z danymi opublikowanymi przez EAHP w 2014 i 2018 roku.

Europejska Agencja leków (EMA) wydała zalecenia dot. szczepów wirusa grypy, które powinny zostać uwzględnione przez producentów szczepionek w nowym sezonie grypowym tj. od jesieni 2020 roku.

3 kwietnia 2020 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) pozytywnie rozpatrzył wniosek o uchylenie decyzji z dnia 2 sierpnia 2019 roku, która wycofała z obrotu 3 serie przeciwzakrzepowego preparatu.

2 kwietnia 2020 roku, Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) wydał decyzję dotyczącą wstrzymania reklamy dla dwóch preparatów: Gardimax Medica Spray i Dektac. Przyczyną powyższej decyzji jest naruszenie przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne odnośnie reklamy leków.

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) wydał komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju Leczenie szpitalne – programy lekowe oraz chemioterapia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

1 kwietnia 2020 roku, Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) wydał decyzję dotyczącą wstrzymania reklamy preparatu Neosine Forte. Zaprzestanie prowadzenia działalności reklamowej podyktowane jest naruszeniem przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne odnośnie reklamy leków.

Naczelna Izba Lekarska (NIL) udostępnia polską wersję podręcznika prewencji i leczenia COVID-19 (wyd. The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine).