Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl

REKLAMA

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych wydał komunikat dotyczący implantu do ciała szklistego Ozurdex zawierającego deksametazon – podczas kontroli wykryto cząsteczkę silikonu w implancie

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych wydał komunikat dotyczący terapii hydrochlorotiazydem w kontekście ryzyka rozwoju nowotworu skóry, który nie jest czerniakiem – raka podstawnokomórkowego skóry i raka kolczystokomórkowego.

NIK sprawdziła, jak samorządy wykonują swoje zadanie, polegające na zapobieganiu i leczeniu depresji. Ich działalność w tym zakresie powinna stanowić istotne uzupełnienie świadczeń z zakresu zdrowia psychicznego, gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaaprobowała terapię doustną talazoparibem (Talzenna), inhibitorem polimerazy poli (ADP-rybozy) (PARP) u pacjentów z zaawansowanym rakiem piersi BCRA+.

Narodowy Instytut Leków zaprasza na cykl wykładów naukowych w ramach powołanej przez Dyrektora NIL Szkoły Eksperckiej.

Władze UE zdecydowały zwiększyć nadzór nad chińską firmą Zheijiang Huahai po inspekcjach europejskich i amerykańskich, które ujawniły słabości w zarządzaniu jakością w zakładzie Chuannan w Linhai w Chinach.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zamieściła w komunikacie na swojej witrynie internetowej plan spotkania Rady Przejrzystości 39/2018.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny organizuje 13 listopada w Warszawie konferencję poświęconą aktualnym wymaganiom prawnym dla wytwarzania ATMP-HE - produktów leczniczych terapii zaawansowanej wyjątków szpitalnych

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła rywaroksaban (Xarelto) w skojarzeniu z aspiryną w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych u dorosłych pacjentów z przewlekłą chorobą wieńcową (CAD) lub chorobą tętnic obwodowych (PAD).

W dniu 15.10.2018r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny decyzją nr 109/WC/2018 zarządził wycofanie z obrotu serii produktu Flexbumin.