Autor: Redakcja rx edu pl

REKLAMA

W związku z różną praktyką panującą na terenie kraju dotyczącą zaznaczania odpowiednika, kiedy wydawany jest ten sam lek, ale […]

Redakcja MGR.FARM wspólnie z redakcją serwisu RX.EDU.PL przygotowała „Ściągę z e-recepty”. Jest to czytelna, dwustronna ulotka do samodzielnego wydruku […]

Zmiany prawne w aptekach od 2020 r.: Od 1 stycznia zmianie ulega opłata ryczałtowa za lek recepturowy i będzie […]

Ministerstwo Zdrowia w dniu 30.12.2019 r. na swojej stronie opublikowało komunikat informujący jak postępować z receptami elektronicznymi, na których […]

Jedna z aptek zwróciła się z prośbą o pomoc w realizacji e-recepty wystawionej przez asystenta medycznego — pielęgniarkę. Podczas […]

Biuro Refundacyjne TZMO S.A. przysłało informację przypominająca komunikat NFZ z dni 23 grudnia. W kwestii eZWM podkreślono, że apteka (podwykonawca) […]

W związku z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego […]

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych poinformował o swojej decyzji: Nr UR/ZD/2904/19 z dnia 18 […]

W związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się po nowelach rozporządzenia dotyczącego substancji psychotropowych i środków odurzających zwrócono się do […]

23 listopada miała miejsce niecodzienna sytuacja. Chyba pierwszy raz w historii dotyczącej aptek w jednym momencie weszły w życie […]