Autor: Redakcja rx edu pl

REKLAMA

19 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1542) została opublikowana Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. […]

Sprawdź się. Zaznacz prawidłową odpowiedź na poniższe pytanie. Artykuł quiz – dane sprawozdawane z pełnopłatnej recepty pochodzi z serwisu […]

Sprawdź się! Dopasuj przepis do aktu, z którego pochodzi. Artykuł Zidentyfikuj przepis [114] termin ważności recepty pochodzi z serwisu […]

11 lipca br. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2019 r. o dokumentach publicznych (Dz. 2019 poz. […]

Sprawdź się. Zaznacz prawidłową odpowiedź na poniższe pytanie. Artykuł quiz – wykonanie kopii karty EKUZ na potrzeby refundacji pochodzi […]

Sprawdź się! Dopasuj przepis do aktu, z którego on pochodzi.   Artykuł Zidentyfikuj przepis [113] kopia karty EKUZ pochodzi […]

W odnośniku znajduje się Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w lipcu 2019 r.  Zawiera on […]

W tym odnośniku znajduje się lista leków, dla których Prezes Urzędu Rejestracji wydał w lipcu 2019 r. decyzję o skróceniu […]

Sprawdź się! Zaznacz prawidłową odpowiedź na poniższe pytanie. Artykuł quiz – uzupełnienie danych z recepty pochodzi z serwisu rx.edu.pl […]

Bezrefleksyjne powtarzanie pewnych zachowań i procedur, bywa przyczyną nieporozumień, a niekiedy i konfliktów. Najlepszym tego przykładem jest legitymowanie pacjenta […]