REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 7 września 2018

Badania laboratoryjne – morfologia krwi i OB

Artykuł pochodzi z serwisu

Morfologia krwi jest popularnym, bardzo często wykonywanym badaniem. Służy do wczesnego wykrycia wielu chorób, a także dostarcza ważnych informacji o funkcjonowaniu całego organizmu. Polega na analizie ilościowej oraz jakościowej znajdujących się w niej elementów.

 

REKLAMA

REKLAMA

fot. shutterstock

 

Należą do nich między innymi krwinki czerwone (erytrocyty), krwinki białe (leukocyty) oraz płytki krwi (trombocyty). Badanie służy do wczesnego wykrycia wielu chorób, a także dostarcza ważnych informacji o funkcjonowaniu całego organizmu. Odczyn Biernackiego (OB), to badanie polegające na pomiarze drogi opadania krwinek czerwonych w niekrzepnącej krwi w ciągu 1 godziny. Jest to wskaźnik procesów zapalnych, reumatycznych i nowotworowych.

 

 

Kryterium Norma Znaczenie wyniku
Krwinki czerwone (erytrocyty) – RBC

Kobiety: 4,2-5,4 x 1012/l

Mężczyźni: 4,7-6,1 x 1012/l

Powyżej normy:

●      Odwodnienie (często)

●      Stany przewlekłego niedotlenienia organizmu

○      Przebywanie na znacznych wysokościach

○      Palenie papierosów

○      Obturacyjny bezdech senny

○      Wrodzone wady serca

○      Choroby płuc

●      Czerwienica prawdziwa (bardzo rzadko)

●      Nowotwory (bardzo rzadko)

●      Działanie glikokortykosteroidów w przebiegu leczenia steroidami lub zespołu Cushinga

Poniżej normy:

●      Niedobory (najczęściej)

○      Żelaza

○      Witaminy B12

○      Kwasu foliowego

●      Choroby przewlekłe:

○      Nowotwory

○      Choroby autoimmunologiczne

○      Zakażenia różnego rodzaju

●      Nagła lub przewlekła utrata krwi

●      Hemoliza krwinek

○      Wrodzona

○      Aplastyczna

●      Przewodnienie (bardzo rzadko)

 

 

Hematokryt – HCT

Kobiety: 37-47%,

Mężczyźni 42-52%

Przyczyny zwiększenia i zmniejszenia hematokrytu są takie same, jak w przypadku liczby krwinek czerwonych
Hemoglobina – Hb

Kobiety 11,5-16 g/dl, (7,2-10,0 mmol/l)

Mężczyźni 12,5-18 g/dl (7,8-11,3 mmol/l)

Przyczyny zwiększania i zmniejszania stężenia hemoglobiny są takie same, jak w przypadku liczby krwinek czerwonych

Średnia zawartość hemoglobiny w krwince – MCH

 

27-32 pg

Powyżej normy:

●      Do zwiększania tych wskaźników dochodzi bardzo rzadko, między innymi w przypadku sferocytozy wrodzonej

Poniżej normy:

●      Niedobór żelaza

●      Talasemia (rzadko)

Średnie stężenie hemoglobiny w krwince – MCHC 33-37 g/dl
Średnia objętość krwinki – MCV

Kobiety: 81-99 fl

Mężczyźni: 80-94 fl

Powyżej normy:

●      Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 i kwasu foliowego

●      Choroby żołądka

●      Choroby jelita cienkiego

●      Niedoczynność tarczycy

●      Odwodnienie hipotoniczne

●      Przewodnienie hipolityczne

●      Zespoły mielodysplastyczne

●      Do zwiększenia MCV może dochodzić u ciężarnych kobiet i noworodków, nie świadczy to zawsze o istnieniu choroby

Poniżej normy:

●      Niedokrwistość spowodowana niedoborem żelaza (najczęściej)

●      Odwodnienie hipertoniczne

●      Przewodnienie hipertoniczne

●      Talasemia

●      Niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych

 

Współczynnik zmienności rozkładu objętości erytrocytów – RDW 11,5%-14,5%

Zmiany wyniku mogą świadczyć o:

●      niedoborze żelaza

●      witaminy B12

●      kwasu foliowego

●      przetoczeniu krwi

Retikulocyty 3-15‰ liczby erytrocytów

Powyżej normy:

●      Niedokrwistość

○      Pokrwotoczna

○      Hemolityczna

●      Pobyt na znacznych wysokościach

●      Niedobór witaminy B12 oraz żelaza

Poniżej normy:

●      Niewydolność szpiku kostnego

 

 

Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)

 

Kobiety: 40-80 μmol/l, (223-446 μg/dl)

Mężczyźni: 45-70 μmol/l, (251-391 μg/dl)

Powyżej normy:

●      Niedobór żelaza

●      Ciąża

●      Utrata krwi

●      Leczenie estrogenami

Poniżej normy:

●      Zespół nerczycowy

●      Nowotwory

●      Przewlekłe zakażenia

●      Hemochromatoza i hemosyderoza

●      Nadmiar żelaza w organizmie

●      Mocznica

 

Ferrytyna

Kobiety: 12-150 µg/l

Mężczyźni: 15-200 µg/l

Powyżej normy:

●      Stany zapalne

●      RZS

●      Uszkodzenie wątroby

●      Martwica komórek wątroby

●      Nadmiar żelaza w ustroju

Poniżej normy:

●      Niedobór żelaza

Bazocyty (Granulocyty zasadochłonne) 0-0,2 x 109/l

Powyżej normy:

●      Stany alergiczne

●      Przewlekła białaczka szpikowa

●      Przewlekłe stany zapalne przewodu pokarmowego

●      Wrzodziejące zapalenie jelit

●      Niedoczynność tarczycy

●      Choroba Hodgkina

Poniżej normy:

●      Ostre infekcje

●      Ostra gorączka reumatyczna

●      Nadczynność tarczycy

●      Ostre zapalenie płuc

●      Stres

Eozynocyty (Granulocyty kwasochłonne) 0-0,45 x 109/l

Powyżej normy:

●      Choroby alergiczne

○      Zakaźne

○      Hematologiczne

○      Pasożytnicze

●      Astma oskrzelowa

●      Katar sienny

●      Łuszczyca

●      Zażywanie niektórych leków (np. penicylina)

Poniżej normy:

●      Zakażenia

●      Dur brzuszny

●      Czerwonka

●      Posocznica

●      Urazy

●      Oparzenia

●      Wysiłek fizyczny

●      Działanie hormonów nadnerczowych

 

Neutrocyty (Granulocyty obojętnochłonne) 1,8-7,7 x 109/l

Powyżej normy:

●      Zakażenia miejscowe i ogólne

●      Choroby nowotworowe

●      Choroby Hematologiczne

●      Urazy

●      Krwotoki

●      Zawały

●      Choroby metaboliczne

●      U palaczy

●      Kobiety w trzecim trymestrze ciąży

Poniżej normy:

●      Zakażenia

○      Grzybicze

○      Wirusowe

○      Bakteryjne

○      Pierwotniakowe

●      Toksyczne uszkodzenie szpiku kostnego, przy leczeniu cytostatykami

Limfocyty 1,0-4,5 x 109/l

Powyżej normy:

●      Krztusiec

●      Chłoniaki

●      Przewlekła białaczka limfatyczna

●      Szpiczak mnogi

●      Odra

●      Świnka

●      Gruźlica

●      Kiła

●      Różyczka

●      Choroby immunologiczne

Poniżej normy:

●      Stosowanie kortykosterydów

●      Ciężkie zakażenia wirusowe

Monocyty 0-0,8 x 109/l

Powyżej normy:

●      Gruźlica

●      Kiła

●      Bruceloza

●      Zapalenie wsierdzia

●      Dur

●      Mononukleoza zakaźna

●      Zakażenia pierwotniakowymi

●      Urazy chirurgiczne

●      Kolagenozami

●      Choroba Crohna

●      Nowotwory

Poniżej normy:

●      Infekcje

●      Stosowanie glikokortykosteroidów

Płytki krwi (Trombocyty) 130-450 x 109/l

Powyżej normy:

●      Przewlekłe stany zapalne

●      Po wysiłku fizycznym

●      Niedobór żelaza

●      Usunięcie śledziony

●      Ciąża

●      Przebieg niektórych nowotworów

●      Nadpłytkowość samoistna

Poniżej normy:

●      Skutki uboczne niektórych leków

●      Niedobór witaminy B12 lub kwasu foliowego

●      Infekcje

●      Nowotwory i inne choroby

OB

Noworodki: 0-2 mm/h

Niemowlęta (do 6 miesięcy): 12-17 mm/h

Kobiety poniżej 60 roku życia: do 12 mm/h

Kobiety powyżej 60 roku życia: do 20 mm/h

Mężczyźni poniżej 60 roku życia: do 8 mm/h

Mężczyźni powyżej 60 roku życia: do 15 mm/h

Powyżej normy:

●      Stany zapalne

●      Nowotwory

●      Choroby rozrostowe krwi (np. białaczki)

●      Choroby autoimmunologiczne

●      Zawał mięśnia sercowego

●      Urazy

●      Złamania kości

●      Niedoczynność i nadczynność tarczycy

●      Hipercholesterolemia

●      U kobiet w okresie przedmenstruacyjnym i podczas miesiączki

●      W ciąży

●      Okres połogu

●      W czasie stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych

Poniżej normy:

●      Choroby alergiczne

●      Obniżona wartość fibrynogenu

●      Nadkrwistość

 

Transferyna

Kobiety: 223-446 µg/dl

Mężczyźni: 251-391 µg/dl

Powyżej normy:

●      Trzeci trymestr ciąży

●      Stosowanie leków antykoncepcyjnych i estrogenów

Poniżej normy:

●      Zespół nerczycowy

●      Przedawkowanie żelaza

●      Hemochromatoza

●      Hemoliza

●      Choroby krwi

●      Przetaczanie krwi

Żelazo

Kobiety: 6,6-26 mikromola/l (37-145 mikrograma/100ml)

Mężczyźni: 10,6-28,3 mikromola/l (50-158 mikrograma/100ml)

Powyżej normy:

●      Nadmierna podaż dożylnych i domięśniowych preparatów żelaza

●      Częste transfuzje krwi

●      Ostre zatrucie żelazem

●      Hemochromatozy pierwotnej i wtórnej

●      Niedokrwistość hemolityczna

●      Niedokrwistość hipoplastyczna i aplastyczna

●      Zespoły mielodysplastyczne

●      Niedokrwistość złośliwa

●      Wirusowe zapalenie wątroby

●      Ostre uszkodzenie wątroby

●      Zapalenie nerek

●      Stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych

Poniżej normy:

●      Niedokrwistość z niedoboru żelaza

●      Niedokrwistość złośliwa

●      Ostre i przewlekłe zakażenia

●      Choroby nowotworowe

●      Zespół nerczycowy

●      Przewlekła niewydolność nerek

●      Choroby tkanki łącznej

●      Niedobór witaminy C

 

 

 

 

 

Informacje dla pacjenta (ulotka dla pacjenta)

 

Hematokryt – HCT

 Hematokryt informuje jaką objętość całej krwi stanowią same krwinki czerwone. W nowszych analizatorach hematokryt oblicza się na podstawie liczby i objętości erytrocytów.

 

Hemoglobina – Hb

 Hemoglobina to białko zawarte w erytrocycie, którego funkcją jest przenoszenie cząsteczki tlenu z płuc do tkanek obwodowych. Jest ona barwnikiem nadającym erytrocytom czerwony kolor. Badanie informuje o liczbie gramów hemoglobiny znajdującej się w 1 litrze krwi obwodowej. Jest to najlepszy parametr w diagnostyce niedokrwistości.

 

Wskaźniki MCH i MCHC

 Wskaźniki MCH i MCHC pozwalają ocenić ilość hemoglobiny jaka znajduje się w pojedynczym erytrocycie.

 

Średnia objętość krwinki – MCV

 Wskaźnik informuje o średniej objętości pojedynczej krwinki.

 

Wskaźnik zmienności rozkładu objętości erytrocytów – RDW

 Wskaźnik RDW informuje, jak bardzo różni się objętość poszczególnych erytrocytów od wartości średniej (MCV).

 

 Całkowita objętość wiązania żelaza

 Jest to parametr umożliwiający dokładną ocenę wewnątrzustrojowej gospodarki żelazem. Jest pośrednim pomiarem stężenia transferyny, określa całkowitą ilość żelaza, która może zostać związana przez to białko.

 Ferrytyna

 Jest białkiem kompleksującym zapasowe żelazo, przechowując je w wątrobie. Stężenie ferrytyny w surowicy krwi odzwierciedla poziom zapasu żelaza w ustroju.

 

Płytki krwi

 Inaczej zwane Trombocytami, są to bezjądrzaste elementy morfotyczne krwi. Odpowiadają za proces inicjacji krzepnięcia, fibrynolizę i skurcz naczyń krwionośnych.

 

Odczyn Biernackiego

 Odczyn Biernackiego (OB), polega na pomiarze drogi opadania krwinek czerwonych w nie krzepnącej krwi w ciągu 1 godziny. Jest to wskaźnik procesów zapalnych, reumatycznych i nowotworowych.

 

Transferyna

 Jest to białko odpowiadające za przenoszenie żelaza w osoczu krwi do wątroby, śledziony i szpiku kostnego. Poziom transferyny jest parametrem określającym diagnozowanie różnych patologicznych stanów jak anemia, zaburzenia metabolizmu żelaza czy nośność żelaza we krwi.

 

Żelazo

 Metal ten wchodzi w skład hemoglobiny i mioglobiny, w mniejszych ilościach związane jest z enzymami. Występuje w postaci związanej z białkami np. hemosyderyną, ferrytyną i transferyną. Stężenie żelaza zależy od wchłaniania go w przewodzie pokarmowym, syntezy przez organim, rozpadu hemoglobiny oraz ilości utraty z ustroju.

 

 

Badania ilości komórek w ustroju:

 Krwinki czerwone (erytrocyty) – RBC

 Erytrocyty to wyspecjalizowane komórki, których główną rolą jest transport tlenu z płuc do wszystkich tkanek oraz transport dwutlenku węgla z tkanek do płuc. Produkowane są w szpiku kostnym czerwonym, który u dorosłego człowieka znajduje się w większości w kościach płaskich. Do ich wytworzenia niezbędny jest szereg mikro i makro elementów, z których najważniejsze jest żelazo, witamina B12 i kwas foliowy.

 

Retikulocyty

 Badanie polega na ustaleniu ilości retikulocytów, które są niedojrzałymi formami krwinek czerwonych.

 

Bazocyty

 Mają zdolności żerne, tj. wchłaniania i niszczenia drobnoustrojów oraz obcych lub patologicznie zmienionych komórek własnego organizmu.

 

Eozynocyty

 Zaliczane są do granulocytów kwasochłonnych. Wyróżnia je obecność okazałych ziarnistości w cytoplazmie. Stanowią 1-4% wszystkich krwinek białych we krwi.

 

Neutrocyty

 Należą do granulocytów, które uczestniczą w odpowiedzi odpornościowej organizmu przeciwko bakteriom, nie są też obojętne wobec innych patogenów.

 

 Limfocyty

 Komórki te są zdolne do swoistej reakcji immunologicznej, tzn. do swoistego rozpoznawania i niszczenia antygenów; dzieli się je na limfocyty T, limfocyty B i komórki NK.

 

 Monocyty

 Monocyty mają zdolność do fagocytozy i ruchu pełzakowatego, produkują prozapalne i immunoregulacyjne cytokiny. Prezentują one antygeny limfocytom T, kooperują z innymi komórkami układu immunologicznego oraz biorą udział w odpowiedzi komórkowej i reakcjach zapalnych.

 

 

 

Piśmiennictwo:

 

 • https://encyklopedia.pwn.pl
 • https://www.mp.pl
 • Ziółko, Ewa. Podstawy fizjologii człowieka. Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2006.
 • http://interpretacjawynikowbadan.info.pl
 • Neumeister, Birgid. Diagnostyka laboratoryjna. Elsevier Health Sciences, 2013.

 

 

 

 

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ