Będą zmiany w projekcie Apteki dla aptekarza | farmacja.pl

Będą zmiany w projekcie Apteki dla aptekarza

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-11-04 21:27:15 /

Dziś odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego, podczas którego omawiano uwagi do projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego jaki złożyli na poprzednim spotkaniu posłowie PiS.

Po poprzednim posiedzeniu Zespołu wpłynęło około 40 uwag do przedstawionego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego. 2/3 z nich dotyczyło zapisów dotyczących zbywalności i dziedziczenia zezwoleń na prowadzenie apteki. Niektóre z uwag miały po kilkanaście stron.

- Przekazane uwagi opierają się o głosy pozytywne i krytyczne, które pojawiały się już na poprzednim zespole - referował poseł Waldemar Buda, przewodniczący Zespołu. - Wiele uwag już na ten moment uważamy za zasadne i nie wykluczamy, że będziemy modyfikować nasz projekt ustawy - przyznał poseł PiS i zapewnił, że Zespół jest otwarty na argumenty, które zostały przedstawione i które padły podczas posiedzenia.

Jako pierwszy podczas posiedzenia zabrał głos wiceprezes NRA - Marek Tomków. - Złożyliśmy całkiem sporo uwag do tego projektu, starając się jednocześnie doprecyzować te wszystkie elementy, które uznaliśmy, że takiego doprecyzowania wymagają.

Tomków zwrócił uwagę, że cały projekt dotyczy wyłącznie nowych aptek, które miałyby powstawać po wejściu nowelizacji w życie. - Znika zatem temat wielokrotnie podnoszony, co do kwestii zbywania, wywłaszczania czy jakichkolwiek odszkodowań.

Jedną z propozycji Naczelnej Izby Aptekarskiej było zawężenie kryterium demograficznego do powiatu - a nie województwa, jak do tej pory. Samorząd aptekarski złożył również propozycję usunięcia z projektu możliwości uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie apteki przez spółki komandytowe.
Dyskusja na temat projektu była burzliwa i trwała ponad dwie godziny. Niestety dyskusja nie obyła się bez personalnych przepychanek i prób dyskredytowania, które nie wnosiły do rozmów nic merytorycznego. Dominowały głosy przedstawicieli sieci aptecznych, którzy podobnie, jak na poprzednim posiedzeniu Zespołu, odrzucali proponowane zmiany w całości kwestionując ich konstytucyjność i legalność. Jednym z najaktywniejszych uczestników spotkania był Leszek Jargan - prezes sieci aptek "Apteka Blisko Ciebie". Kwestionował on przede wszystkim przepisy dotyczące dziedziczenia zezwoleń na prowadzenie aptek, ale jednocześnie wskazywał na zasadność wprowadzenia ograniczeń demograficznych i geograficznych dotyczących nowych aptek.

Posiedzenie zakończyło się deklaracją Waldemara Budy, że do projektu zostanie wprowadzonych kilka poprawek wynikających ze zgłoszonych uwag i uwzględniających racje obu stron.

- Zespół będzie pracował dalej i będzie poruszał kolejne tematy - zapewnił przewodniczący. - Natomiast jeśli chodzi o projekt tej ustawy, to zależy nam na tym, aby jak najszybciej wdrożyć go w ścieżkę legislacyjną i żeby stał się drukiem sejmowym. Zespół 15 posłów, którzy się pod tym projektem podpiszą, bez zbędnej zwłoki złoży go w Sejmie.

Poseł Buda przypomniał, że każdy projekt - zarówno rządowy jak i poselski - jest procedowany również w komisjach sejmowych. Podobnie będzie również w tym przypadku. - Wrócimy na podobnie forum przy udziale członków którejś z komisji - zapewnił przewodniczący. - Zakładam, że będzie to sejmowa Komisja Zdrowia, ale być może będą to dwie połączone Komisje. Wówczas również będziemy te argumenty przedstawiać. Jak będzie ostatecznie ten projekt wyglądał zależy od większości parlamentarnej.

Transmisja z posiedzenia do obejrzenia poniżej:

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj