REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 28 grudnia 2020

Będzie można zrealizować receptę mniejszą od minimalnych wymiarów?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Nowe rozporządzenie w sprawie recept skierowano do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Nowe zasady realizacji recept zaczną jednak obowiązywać później. Zgodnie z przepisami przejściowymi, recepty będzie można bowiem realizować na dotychczasowych zasadach jeszcze do 30 czerwca 2021 r (czytaj więcej: Nowe rozporządzenie w sprawie recept. Co zmieni się od 1 stycznia?).

Rozporządzenie wprowadza kilka zmian w zasadach realizacji recept, które wzbudziły pewne kontrowersje wśród farmaceutów. Jedna z nich dotyczyła minimalnych wymiarów recepty papierowej i możliwości jej realizacji. Obowiązujące rozporządzenie określa, że wymiary recepty papierowej nie mogą być mniejsze niż 200 mm długości i 90 mm szerokości. Jednocześnie osoba realizująca taką receptę może ją zrealizować, jeśli wymiary recepty nie spełniają tych wytycznych (czytaj również: Recepta była za wąska o 3 milimetry. Apteka odmówiła jej realizacji…).

Ministerstwo Zdrowia uznało, że bezcelowe jest istnienie w jednym rozporządzeniu dwóch sprzecznych przepisów. Jednego określającego wymiary recept i drugiego mówiącego o braku obowiązku stosowania się do tych wymiarów. Dlatego też z rozporządzenia usunięto zapis umożliwiający realizację recepty, jeśli nie spełnia ona wymogów dotyczących wymiarów. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestowała Naczelna Rada Aptekarska, ZPA PharmaNET i Związek Aptek Franczyzowych. Organizacje wskazywały m.in. na absurd mierzenia przez pracowników aptek wymiarów recept przy pacjencie. Ministerstwo obstawało jednak przy swoim

REKLAMA

– To nie rozmiary recepty są problemem determinującym problemy pacjentów, tylko się do tych wymiarów niestosowanie przez wystawiających. Jeżeli wymóg dotyczący wymiarów zostanie zniesiony, to w praktyce recepta będzie mogła być wystawiona na nośniku papierowym wielkości znaczka pocztowego – czytamy w uzasadnieniu resortu zdrowia.

REKLAMA

“Nieznaczna” różnica będzie dopuszczalna…

Ostatecznie w rozporządzeniu znalazł się zapis mówiący, że „osoba realizująca receptę ma prawo zrealizować receptę, której wymiary w stopniu nieznacznym różnią się od wymiarów określonych w § 3 ust. 3, pod warunkiem, że spełniony jest warunek czytelności recepty”.

Poza tym receptę w postaci papierowej, nieodpowiadającą wzorowi recepty określonemu w załączniku do rozporządzenia, będzie można realizować w przypadku, gdy:

  1. rozmieszczenie przestrzenne poszczególnych pól recepty nie odpowiada ich umiejscowieniu wynikającemu ze wzoru recepty,
  2. wzajemne proporcje między wielkościami poszczególnych pól recepty odbiegają od proporcji wynikających ze wzoru recepty,
  3. poszczególne informacje zamieszczane przez osobę wystawiającą receptę w określonych polach recepty nie mieszczą się w całości w tych polach (wykraczają poza ich obręb)

Warunkiem jest jednak spełnienie wymogu czytelności wystawionej recepty.

Rozporządzenie wprowadza też nowy wzór recepty papierowej – pozbawiony rubryki „Oddział NFZ”. Przypomnijmy, że już teraz w obiegu znajdują się dwie wersje recept papierowych. Nowe rozporządzenie wprowadza trzecią, ale nie na długo. Zgodnie z brzmieniem projektu, stosowanie dotychczasowych druków będzie możliwe tylko do 30 czerwca 2021 r. Innymi słowy od 1 lipca 2021 r. obowiązywać będzie już tylko jeden wzór recept papierowy – wprowadzony nowym rozporządzeniem.


Nowy wzór recepty papierowej


©MGR.FARM

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych