REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 23 maja 2018

Będzie strajk farmaceutów? W środowisku wrze…

Artykuł pochodzi z serwisu

Od kilku tygodni narastają negatywne emocje w środowisku farmaceutów. To efekt kolejnych propozycji i decyzji Ministerstwa Zdrowia, które dokłada aptekarzom kolejnych obowiązków, a jednocześnie planuje pozbawić ich niektórych uprawnień. Farmaceuci krytykują też najnowszy projekt rozporządzenia w sprawie wydawania leków z apteki…

Farmaceuci są przekonani, że jeśli przepisy wejdą w życie w proponowanej przez ministerstwo formie, to właśnie oni staną się głównymi adresatami skarg i roszczeń pacjentów. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Ze zdecydowaną krytyką środowiska spotkały się przede wszystkim zapisy pozbawiające farmaceutów uprawnienia do wydania pacjentowi niższej dawki leku niż została zapisana na recepcie. Do tej pory farmaceuta lub technik farmaceutyczny mógł wydać lek dawce mniejszej niż określona na recepcie lub w zapotrzebowaniu, jeżeli dawka ta stanowiła wielokrotność dawki, w której produkt leczniczy był wydawany. W projekcie nowego rozporządzenia znalazł się z kolei zapis dopuszczający, po porozumieniu z osobą, która wystawiła receptę wydanie z apteki produktu leczniczego o mocy innej niż określona na recepcie.

– Aby móc wydać lek w dawce o połowę mniejszej będzie trzeba skontaktować się bezpośrednio z osobą wystawiającą receptę… lekarze nie pamiętają czasem swoich pacjentów, a co dopiero leki, jakie im zapisali, tym bardziej że raczej nie maja przed sobą 24/dobę kart pacjentów – pisze mgr farm. Mateusz Jabłoński w dyskusji na serwisie Farmacja.net. – Widzę, że chorych zmian w przepisach ciąg dalszy..

Z kolei Maria Magdalena Kowalczuk zastanawia się czy taka konsultacja telefoniczna farmaceuty z lekarzem będzie w ogóle możliwa po wejściu RODO.

– Nie zdziwię się, jeżeli lekarz odpali „Proszę pacjenta odesłać do mnie”, a Ty podając dane pacjenta przez telefon i jego leki, już w jakiś sposób naruszasz prawo? I nie tylko kwestia zmniejszenia dawki, ale telefoniczne wyjaśnienia nieczytelnych recept – pisze farmaceutka na Farmacja.net.

Czy proponowana przez Ministerstwo Zdrowia zmiana rzeczywiście zmienia wiele w pracy farmaceutów? W jakich sytuacjach do tej pory korzystali z możliwości wydania pacjentowi niższej dawki leku?

– Lekarz przepisał pacjentowi lek X w dawce 10 mg. Pacjent przychodzi do apteki, chce kupić i mówi, że ma problem z połykaniem i ciężko mu będzie dzielić lek (już nie wspomnę, że jest MR, SR, ER) i podział jest niemożliwy, trudny itd… By wydać lek muszę dzwonić, tak? A co jeśli lekarz przyjmuje dwa razy w tygodniu? – pyta mgr farm. Anna Gołębiewska na Farmacja.net

– Mignęło mi, że pomysłodawcą takiego rozporządzenia był ktoś z inspektoratu więc absurd za absurdem, który jest umieszczony w tym dokumencie nie widzi mnie aż tak bardzo – pisze z kolei w dyskusji na Farmacja.net, mgr farm. Wojciech Skoroniak. – Na kontroli WIFu mojej apteki Pani inspektor przyznała że od 15 lat nie pracuje już w aptece ogólnodostępnej… więc czego my się spodziewamy….

– Dobra, to kiedy strajkujemy? Bo wszystkie grupy zawodowe potrafią się zorganizować, tylko nie my – zachęca mgr farm. Joanna Sarbiak.

Farmaceuci są przekonani, że jeśli przepisy wejdą w życie w proponowanej przez ministerstwo formie, to właśnie oni staną się głównymi adresatami skarg i roszczeń pacjentów – dokładnie tak samo jak miało to miejsce niedawno w Lublinie, gdzie pacjentowi odmówiono realizacji recepty, która była za wąska o 3 mm (czytaj więcej: Lekarz popełnił błąd, ale wina spada na aptekarza).

– Pacjenci nas zlinczują po raz kolejny gdy usłyszą że nie mogę dać mu mniejszej dawki bez konsultacji z lekarzem – pisze mgr farm. Elżbieta Samojłowicz-Dudziec na Farmacja.net. – A kolejki w aptece jeszcze bardziej się wydłużą…

– Czy oni tam mają jakieś rozdwojenie jaźni? Z jednej strony mówią o konieczności wprowadzenia opieki farmaceutycznej, w celu odciążenia lekarzy POZ, a z drugiej każą nam konsultować z lekarzami taką pierdołę jak wydanie mniejszej dawki? Skoro jesteśmy na tyle kompetentni, żeby udźwignąć opiekę farmaceutyczną, to chyba jesteśmy na tyle kompetentni, żeby ocenić czy możemy zamiast tabletek wydać kapsułki! Paranoja jakaś – podsumowuje dyskusję na Farmacja.net farmaceutka Renata Walczak.

Głosów krytykujących ostatnie działania Ministerstwa Zdrowia w kontekście farmaceutów jest znacznie więcej. Niedawno pisaliśmy o liście otwartym do prezesa ORA w Warszawie, jaki wystosował kierownik stołecznej apteki – Eugeniusz Bukiewicz.

– Podstawowa uwaga farmaceuty skoncentrowana jest na czynnościach kontrolno-weryfikacyjnych w zakresie poprawności danych zawartych na recepcie pod groźbą kar finansowych lub potrącenia refundacji przez NFZ, w tym również za uchybienia popełnione przez lekarzy wystawiających recepty – pisał farmaceuta (czytaj więcej: Ta idiotyczna czynność zabiera farmaceutom cenny czas. Co powinna zrobić NIA?).

Źródło: Farmacja.net

Tagi: Artykuł Będzie strajk farmaceutów? W środowisku wrze… pochodzi z serwisu mgr.farm.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz