Będzie trudniej nielegalnie wywieźć leki. Czy to rozwiąże problem ich dostępności? | farmacja.pl

Będzie trudniej nielegalnie wywieźć leki. Czy to rozwiąże problem ich dostępności?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2018-03-21 11:13:50 /

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego, który ma między innymi ograniczyć wywóz leków za granicę. Nowe przepisy mają też poprawić transparentność funkcjonowania inspekcji farmaceutycznej - jej pracownicy oraz inne osoby wykonujące czynności z ramienia WIF i GIF, w tym biegli i eksperci, będą musieli składać oświadczenia o braku konfliktu interesów...

W myśl projektu, przedsiębiorca prowadzący hurtowy obrót produktami leczniczymi nie będzie mógł jednocześnie prowadzić działalności leczniczej. Rozwiązanie to jest elementem działań, które powinny ograniczyć wywóz produktów leczniczych poza granice Polski przez przedsiębiorców jednocześnie prowadzących hurtownię farmaceutyczną i wpisanych do rejestru podmiotów leczniczych. Wywóz leków z Polski odbywa się z wykorzystaniem różnych modeli działalności – proponowane rozwiązanie ma zablokować jeden z nich.

W projekcie zaproponowano także, aby do konkursów na stanowiska inspektorów do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego mogli przystępować farmaceuci z trzyletnim stażem pracy w aptece. Rozwiązanie to jest niezbędne ze względu na konieczność zwiększenia liczby inspektorów – obecnie takim inspektorem może być wyłącznie osoba, która pracuje w podmiotach prowadzących obrót hurtowy.
Projekt przewiduje, że osoby wykonujące czynności służbowe w ramach działań Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej (PIF) będą musiały składać oświadczenia dotyczące ich powiązań z branżą farmaceutyczną, co poprawi transparentność funkcjonowania PIF i będzie zapobiegało sytuacjom korupcjogennym. Projekt zakłada ponadto, że szefowie Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, jej inspektorzy oraz inne osoby wykonujące czynności z ramienia PIF, w tym biegli i eksperci – będą musieli składać oświadczenia o braku konfliktu interesów – pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zaproponowano, by do takiego oświadczenia była dołączana informacja o osobach bliskich (np. małżonkach), których działalność również może rodzić konflikt interesów, oraz informacja o wcześniejszej pracy dla podmiotów z branży farmaceutycznej. Oświadczenia mają być składane przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z PIF, a także zmianą stanowiska pracy w Inspekcji. Oświadczenia mają być składane corocznie lub po zmianie zawartych w nich danych.

Źródło: forsal.pl

Udostępnij

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj