Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 26 października 2017

Blagują nabożni farmaceuci

– Zastanawiam się, dlaczego ci święci już za życia farmaceuci […]

– Zastanawiam się, dlaczego ci święci już za życia farmaceuci tak się czają… – pyta Anna Szulc, dziennikarka Newsweeka w swoim najnowszym artykule. – Dlaczego po prostu nie powieszą na drzwiach informacji, że to „apteka katolicka”. Dlaczego wolą umoralniać, poniżać, czasem ośmieszać pacjenta, ale dopiero wtedy, gdy już znalazł się w środku, przy okienku. Może boją się nalotu kontrolerów? Nie sądzę. Raczej chodzi o cynizm. Biznes aptekarski to wciąż dobry biznes. Po co zrażać sobie na wstępie klienta, skoro można na nim dobrze zarobić?

Dziennikarka w swoich artykule pt. „Moralność po aptekarski” przygląda się tematowi klauzuli sumienia farmaceutów, który od kilku miesięcy prowokuje dyskusje w mediach.

– Zgodnie z regułą, że nawet krowa nie zmienia zdania, minister Radziwiłł sformatował jednak swoje poglądy i uznał, że farmaceuta może pacjenta odesłać od okienka z kwitkiem. Tylko dlatego, że nie podoba mu się, iż pacjent chce zażyć leki, które dla świętobliwego pigularza są be i fuj – pisze Szulc, w nawiązaniu do ostatnich wypowiedzi Ministra Zdrowia (czytaj więcej: Minister Zdrowia przyznaje farmaceutom prawo do stosowania klauzuli sumienia).

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski, które w czerwcu b.r. przesłało do Sejmu projekt zmian w przepisach. Zmian, które pozwoliłby aptekarzowi na aptecznej półce postawić tylko takie pastylki, których używanie jest zgodne z nauką Kościoła.

– Bo teraz, biedaczek, musi naginać swoje sumienie i kłamać pacjentowi w żywe oczy. Kręcić, wywijać się. Pigułka „dzień po”, leki hormonalne, antykoncepcyjne? – U nas nie ma i nie wiadomo, kiedy będą, bo hurtownie świecą pustkami – blagują nabożni farmaceuci. Mając przy tym w nosie to, że wiele leków, które budzą w nich odruch wymiotny i migotanie przedsionków, to preparaty istotne dla zdrowia pacjentów, normujące na przykład gospodarkę hormonalną u kobiet – pisze dziennikarka.

Anna Szulc przytacza też w artykule rozmowę z farmaceutką z wieloletnim stażem pracy, która uważa, że klauzula sumienia może podzielić farmaceutów. Jej zdaniem nowe stanowisko ministra Radziwiłła może doprowadzić do sytuacji, w której pod byle pretekstem będzie się odsyłać pacjentów od sasa do lasa, narażając ich nawet na utratę zdrowia i życia. Farmaceutka zauważa, że mętne wypowiedzi ministra zdrowia mogą doprowadzić także do poważnej wojny w jej środowisku.

– Wyobraźmy sobie sytuację, w której w jednej aptece pracuje dwóch magistrów farmacji, w tym jeden „rydzykowy”. Jak pogodzić przy jednym okienku dwa różne sumienia? Czyje sumienie jest lepsze, czyje gorsze? – zastanawia się aptekarka. – Najgorzej będzie na wioskach, w powiatach – prorokuje. Przeraża ją wizja pielgrzymek pro-life, które zaczną okupować zwykłe, przyzwoite apteki, tylko dlatego, że szanują prawo i prawa pacjenta. – Szykany już się zdarzają, tylko farmaceuci na prowincji boją się głośno o nich mówić – zauważa.

– Według mojej rozmówczyni aptekarze, których gryzie religijne sumienie powinni wyraźnie, na zewnątrz, oznaczać swoje placówki jako katolickie (a tego nie robią). Przynajmniej wszystko byłoby wtedy jasne, choć wciąż nielegalne, bo przepisy mówią wyraźnie, że odmowa sprzedaży produktu leczniczego legalnie dopuszczonego do obrotu jest sprzeczna z prawem – pisze Anna Szulc.

Więcej na ten temat w na stronie Newsweeka.

Źródło: newsweek.pl

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz