Obrazek użytkownika Magdalena Stolarczyk
0 comment
Magdalena StolarczykFebruary 162017

Gorączka u dziecka

Obrazek użytkownika Magdalena Stolarczyk

Gorączka u dziecka – Kiedy mówimy o gorączce?

O gorączce mówimy wówczas, gdy temperatura ciała dziecka wynosi:
• powyżej 37,8°C – przy pomiarze w jamie ustnej
• powyżej 38°C – przy pomiarze w odbycie
• powyżej 38°C – przy pomiarze w uchu
• powyżej 37,2°C – przy pomiarze pod pachą

Można przyjąć zasadę, że o gorączce mówimy wtedy, gdy temperatura ciała dziecka wzrasta powyżej 38°C.

W zależności od wartości temperatury ciała wyróżnia się:
• stan gorączkowy, gdy temperatura ciała wzrasta do 41,5°C, i stan ten może być określany jako:
o gorączka umiarkowana (38°C – 38,5°C) lub
o wysoka gorączka (temperatura ciała powyżej 38,5°C)
• hiperpireksja, gdy temperatura ciała wzrasta powyżej 41,5°C.

Gorączka u dziecka – Korzystna czy nie? Bezpieczna czy nie?

Gorączka jest fizjologiczną reakcją obronną organizmu, zapoczątkowaną przez rozwijający się lub trwający proces chorobowy. W badaniach klinicznych wykazano korzystny wpływ umiarkowanej gorączki na przebieg zakażeń wirusowych i bakteryjnych u ludzi. Według tych badań umiarkowana gorączka skraca czas trwania choroby, łagodzi objawy infekcji oraz zmniejsza śmiertelność.

Temperatura ciała do ok 39°C przeważnie nie wpływa na czynności organizmu. Niemniej jednak wyższe wartości temperatur mogą być niebezpieczne. Gorączka w zakresie 40,5°C - 41°C może powodować zaburzenia świadomości i upośledzenie mechanizmu kontroli temperatury. Temperatura ciała w zakresie 41°C - 42°C może powodować uszkodzenie tkanek a powyżej 42°C może prowadzić do uszkodzenia ośrodka termoregulacji, nieodwracalnego uszkodzenie mózgu oraz śmierci. Czasem wysokiej gorączce mogą towarzyszyć drgawki gorączkowe.

Gorączka u dziecka – Czy, kiedy i jak ją obniżać?

W naszej codziennej praktyce bardzo często rozmawiamy z rodzicami, którzy przychodzą do apteki po leki obniżające gorączkę. Bardzo często pytają: Kiedy podać lek? Przy jakiej wartości temperatury ciała konieczne jest jej już obniżanie?

Tutaj nie ma jednej określonej wartości. Zarówno Amerykańska Akademia Pediatrii jak i brytyjskie NICE wskazują, że podstawowym celem leczenia gorączki u dzieci powinien być komfort i stan ogólny dziecka niż bardziej skupianie się na obniżaniu i normalizowaniu temperatury ciała i nie wskazują wartości granicznej. Wskazują, że środki przeciwgorączkowe nie powinny być rutynowo stosowane w celu obniżenia gorączki, wtedy, gdy stan ogólny dziecka jest dobry.

Postępowanie z dzieckiem gorączkującym zależy od temperatury jego ciała, stanu ogólnego dziecka oraz ewentualnych obciążeń takich jak: choroby serca, płuc, metaboliczne czy neurologiczne oraz od ewentualnych epizodów drgawek w przeszłości.

Wysokie wartości temperatur wymagają podjęcia natychmiastowych, odpowiednich działań prowadzących do normalizacji temperatury. Natomiast w przypadku stanu podgorączkowego i gorączki umiarkowanej zaleca się obserwację dziecka i kontrolę temperatury ciała oraz ewentualnie zastosowanie środków pomocniczych/zaradczych (o tym poniżej).

Strony

PILNE
ZAMKNIJ