Gorączka u dziecka - Page 2 | Page 2 | farmacja.pl

Obrazek użytkownika Magdalena Stolarczyk
0 comment
Magdalena StolarczykFebruary 162017

Gorączka u dziecka

Obrazek użytkownika Magdalena Stolarczyk

Strony

Gorączka u dziecka – Kiedy mówimy o gorączce?

O gorączce mówimy wówczas, gdy temperatura ciała dziecka wynosi:
• powyżej 37,8°C – przy pomiarze w jamie ustnej
• powyżej 38°C – przy pomiarze w odbycie
• powyżej 38°C – przy pomiarze w uchu
• powyżej 37,2°C – przy pomiarze pod pachą

Można przyjąć zasadę, że o gorączce mówimy wtedy, gdy temperatura ciała dziecka wzrasta powyżej 38°C.

W zależności od wartości temperatury ciała wyróżnia się:
• stan gorączkowy, gdy temperatura ciała wzrasta do 41,5°C, i stan ten może być określany jako:
o gorączka umiarkowana (38°C – 38,5°C) lub
o wysoka gorączka (temperatura ciała powyżej 38,5°C)
• hiperpireksja, gdy temperatura ciała wzrasta powyżej 41,5°C.

Gorączka u dziecka – Korzystna czy nie? Bezpieczna czy nie?

Gorączka jest fizjologiczną reakcją obronną organizmu, zapoczątkowaną przez rozwijający się lub trwający proces chorobowy. W badaniach klinicznych wykazano korzystny wpływ umiarkowanej gorączki na przebieg zakażeń wirusowych i bakteryjnych u ludzi. Według tych badań umiarkowana gorączka skraca czas trwania choroby, łagodzi objawy infekcji oraz zmniejsza śmiertelność.

Temperatura ciała do ok 39°C przeważnie nie wpływa na czynności organizmu. Niemniej jednak wyższe wartości temperatur mogą być niebezpieczne. Gorączka w zakresie 40,5°C - 41°C może powodować zaburzenia świadomości i upośledzenie mechanizmu kontroli temperatury. Temperatura ciała w zakresie 41°C - 42°C może powodować uszkodzenie tkanek a powyżej 42°C może prowadzić do uszkodzenia ośrodka termoregulacji, nieodwracalnego uszkodzenie mózgu oraz śmierci. Czasem wysokiej gorączce mogą towarzyszyć drgawki gorączkowe.

Gorączka u dziecka – Czy, kiedy i jak ją obniżać?

W naszej codziennej praktyce bardzo często rozmawiamy z rodzicami, którzy przychodzą do apteki po leki obniżające gorączkę. Bardzo często pytają: Kiedy podać lek? Przy jakiej wartości temperatury ciała konieczne jest jej już obniżanie?

Tutaj nie ma jednej określonej wartości. Zarówno Amerykańska Akademia Pediatrii jak i brytyjskie NICE wskazują, że podstawowym celem leczenia gorączki u dzieci powinien być komfort i stan ogólny dziecka niż bardziej skupianie się na obniżaniu i normalizowaniu temperatury ciała i nie wskazują wartości granicznej. Wskazują, że środki przeciwgorączkowe nie powinny być rutynowo stosowane w celu obniżenia gorączki, wtedy, gdy stan ogólny dziecka jest dobry.

Postępowanie z dzieckiem gorączkującym zależy od temperatury jego ciała, stanu ogólnego dziecka oraz ewentualnych obciążeń takich jak: choroby serca, płuc, metaboliczne czy neurologiczne oraz od ewentualnych epizodów drgawek w przeszłości.

Wysokie wartości temperatur wymagają podjęcia natychmiastowych, odpowiednich działań prowadzących do normalizacji temperatury. Natomiast w przypadku stanu podgorączkowego i gorączki umiarkowanej zaleca się obserwację dziecka i kontrolę temperatury ciała oraz ewentualnie zastosowanie środków pomocniczych/zaradczych (o tym poniżej).

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj