Obrazek użytkownika Magdalena Stolarczyk
0 comment
Magdalena StolarczykFebruary 162017

Gorączka u dziecka

Obrazek użytkownika Magdalena Stolarczyk

Strony

Gorączka u dziecka – Leki przeciwgorączkowe – Ibuprofen

Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Hamuje aktywność enzymatyczną cyklooksygenazy a tym samym hamuje powstawanie prostaglandyn, związków uczestniczących w reakcji zapalnej, przewodzeniu bodźców bólowych i powstawaniu gorączki.

Ibuprofen, podobnie jak paracetamol, jest lekiem bezpiecznym w przypadku gorączki u dzieci i w dawkach terapeutycznych nie wykazuje wielu działań niepożądanych.

W aptece dostępne są liczne leki zawierające w swoim składzie ibuprofen, występujące w różnych postaciach farmaceutycznych (czopki, zawiesiny doustne, tabletki, kapsułki) i w różnych dawkach. Leki te powinny być podawane dziecku w odpowiedniej dawce przeliczanej na masę ciała dziecka a nie na jego wiek. Dawkowanie ibuprofenu przedstawiono na rysunku 2.

Gorączka u dziecka – Leki przeciwgorączkowe – Paracetamol i Ibuprofen stosowanie naprzemienne

Jednym z częstych problemów rodziców, związanym z gorączką u dziecka jest problem z jej obniżaniem. Często rodzice zgłaszają, że podali lek, a temperatura nie obniżyła się. W takim przypadku należy dokładnie przeanalizować podawane dziecku leki i ich dawkę. Bardzo często rodzice podają lek, w nieodpowiedniej, zbyt małej dawce.

Niestety czasem, mimo podania odpowiedniej dawki leku, wysoka gorączka utrzymuje się. W takich przypadkach możliwe jest zastosowanie leków zawierających paracetamol i ibuprofen naprzemiennie. Wykazano, że naprzemienne stosowanie paracetamolu i ibuprofenu jest skuteczniejsze i daje lepszy efekt przeciwgorączkowy w porównaniu do stosowania tylko jednego leku. Co bardzo ważne, taki sposób podania, nie powoduje zwiększenia ryzyka działań niepożądanych. Niemniej jednak należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie dawkowanie leków i na to uczulić rodziców. Leki te podaje się w odstępach 4-godzinnych a dokładny schemat takiego postępowania przedstawiono na rysunku 3.

Gorączka u dziecka – Leki przeciwgorączkowe - Kwas acetylosalicylowy

Działanie przeciwgorączkowe wykazuje również kwas acetylosalicylowy. Jest to lek o dość licznych działaniach niepożądanych i skutkach ubocznych do których zaliczyć można między innymi: poaspirynową astmę oskrzelową oraz zespół Rey’a - chorobę o bardzo ciężkim przebiegu i dużej śmiertelności. Wykazano, że stosowanie kwasu acetylosalicylowego u dzieci w trakcie infekcji wirusowej, powoduje wzrost ryzyka wystąpienia zespołu Reya. Dlatego też leków zawierających kwas acetylosalicylowy nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

PILNE
ZAMKNIJ