Gorączka u dziecka - Page 4 | Page 4 | farmacja.pl

Obrazek użytkownika Magdalena Stolarczyk
0 comment
Magdalena StolarczykFebruary 162017

Gorączka u dziecka

Obrazek użytkownika Magdalena Stolarczyk

Strony

Gorączka u dziecka – Leki przeciwgorączkowe – Ibuprofen

Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Hamuje aktywność enzymatyczną cyklooksygenazy a tym samym hamuje powstawanie prostaglandyn, związków uczestniczących w reakcji zapalnej, przewodzeniu bodźców bólowych i powstawaniu gorączki.

Ibuprofen, podobnie jak paracetamol, jest lekiem bezpiecznym w przypadku gorączki u dzieci i w dawkach terapeutycznych nie wykazuje wielu działań niepożądanych.

W aptece dostępne są liczne leki zawierające w swoim składzie ibuprofen, występujące w różnych postaciach farmaceutycznych (czopki, zawiesiny doustne, tabletki, kapsułki) i w różnych dawkach. Leki te powinny być podawane dziecku w odpowiedniej dawce przeliczanej na masę ciała dziecka a nie na jego wiek. Dawkowanie ibuprofenu przedstawiono na rysunku 2.

Gorączka u dziecka – Leki przeciwgorączkowe – Paracetamol i Ibuprofen stosowanie naprzemienne

Jednym z częstych problemów rodziców, związanym z gorączką u dziecka jest problem z jej obniżaniem. Często rodzice zgłaszają, że podali lek, a temperatura nie obniżyła się. W takim przypadku należy dokładnie przeanalizować podawane dziecku leki i ich dawkę. Bardzo często rodzice podają lek, w nieodpowiedniej, zbyt małej dawce.

Niestety czasem, mimo podania odpowiedniej dawki leku, wysoka gorączka utrzymuje się. W takich przypadkach możliwe jest zastosowanie leków zawierających paracetamol i ibuprofen naprzemiennie. Wykazano, że naprzemienne stosowanie paracetamolu i ibuprofenu jest skuteczniejsze i daje lepszy efekt przeciwgorączkowy w porównaniu do stosowania tylko jednego leku. Co bardzo ważne, taki sposób podania, nie powoduje zwiększenia ryzyka działań niepożądanych. Niemniej jednak należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie dawkowanie leków i na to uczulić rodziców. Leki te podaje się w odstępach 4-godzinnych a dokładny schemat takiego postępowania przedstawiono na rysunku 3.

Gorączka u dziecka – Leki przeciwgorączkowe - Kwas acetylosalicylowy

Działanie przeciwgorączkowe wykazuje również kwas acetylosalicylowy. Jest to lek o dość licznych działaniach niepożądanych i skutkach ubocznych do których zaliczyć można między innymi: poaspirynową astmę oskrzelową oraz zespół Rey’a - chorobę o bardzo ciężkim przebiegu i dużej śmiertelności. Wykazano, że stosowanie kwasu acetylosalicylowego u dzieci w trakcie infekcji wirusowej, powoduje wzrost ryzyka wystąpienia zespołu Reya. Dlatego też leków zawierających kwas acetylosalicylowy nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj