REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 15 stycznia 2019

Błyskawiczna nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept. Ta zmiana ucieszy apteki…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Dzisiaj w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept. Dotyczy ona informacji, które apteki muszą obecnie umieszczać w Dokumencie Realizacji Recepty. Ministerstwo Zdrowia chce zlikwidować wymóg wpisywania w DRR jednej z nich…

Zmiana rozporządzenia w §7 ust. 5a pkt 2 lit. a wynika z konieczności doprecyzowania kwestii realizacji recept w postaci papierowej.

– Proponuje się, aby w przypadku realizacji recept w postaci papierowej w Dokumencie Realizacji Recepty dla recept nierefundowanych (na których nie przepisano produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych podlegających refundacji), na których nie wpisano numeru REGON, nie było obowiązku wpisywania ww. numeru – czytamy w uzasadnieniu projektu.

REKLAMA

Z uwagi na techniczny charakter zmiany, a także jej korzystny wpływ na adresatów, proponuje się, aby zawarty w projekcie przepis wszedł w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

REKLAMA

Co obecnie musi znaleźć się w DRR?

Od 1 stycznia w każdej polskiej aptece musi istnieć możliwość zrealizowania e-recepty. Jednocześnie uległ zmianie też sposób otaksowania recept – również tych papierowych, wystawionych w 2018 roku oraz odpisów recept. Dotychczasowy system zastąpił elektroniczny Dokument Realizacji Recepty (DRR) (czytaj więcej: Od 1 stycznia apteki mają obowiązek elektronicznego otaksowania recept).

Z obowiązującego rozporządzenia w sprawie recepty wynika, że DRR musi zawierać:

  • unikalny numer identyfikujący receptę (jeżeli dotyczy);
  • numer nadawany przez podmiot wytwarzający Dokument Realizacji Recepty, jeżeli recepta nie posiada unikalnego numeru identyfikującego receptę;
  • datę i godzinę realizacji recepty, a w przypadku leku recepturowego albo aptecznego – datę i godzinę realizacji recepty, przyjęcia recepty do wykonania tego leku oraz sporządzenia tego leku;
  • dane osoby realizującej receptę, a w przypadku recept na lek recepturowy albo apteczny – dane osoby, która przyjmuje receptę do sporządzenia tego leku, dane osoby, która sporządza ten lek, oraz dane osoby wydającej;
  • dane apteki albo punktu aptecznego, w których jest realizowana recepta:
  • dane dotyczące pacjenta, o których mowa w art. 96a ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne (w tym PESEL)
  • dane dotyczące wydawanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz leków recepturowych lub leków aptecznych:
  • informację o realizacji pozycji na recepcie: „Całkowicie zrealizowana”, informacja o realizacji pozycji na recepcie: „Częściowo zrealizowana” albo przyjęta do realizacji;

Dokumentu Realizacji Recepty nie wystawia się dla recepty weterynaryjnej, transgranicznej, wystawionej dla osoby o nieustalonej tożsamości oraz zapotrzebowania (czytaj więcej: Co musi zawierać Dokument Realizacji Recepty?).

Co zmieni nowelizacja?

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745 i 1773) ma na celu doprecyzowanie kwestii realizacji recept w postaci papierowej. W przypadku recept, na których nie przepisano produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych podlegających refundacji, nie jest konieczne zamieszczanie numeru REGON w Dokumencie Realizacji Recepty.

Projekt nowelizacji Rozporządzenia

dokument376891

Źródło: ŁW/RCL

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych