REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 29 czerwca 2020

Brak doniesień o „błędach w sztuce” świadczy o profesjonalizmie farmaceutów

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Jak będzie wyglądała opieka farmaceutyczna? Jakie usługi będą świadczyć aptekarze? Kto będzie na tym zarabiał? Czy zostanie uregulowana kwestia niezależności farmaceutów? Te pytania padają coraz częściej w związku z pracami, jakie toczą się nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty. W ubiegłym miesiącu odbyło się jego pierwsze czytanie w Sejmie. Aktualnie trwają oczekiwania na pierwsze posiedzenie sejmowej podkomisji, która ma zając się pracami nad tym aktem prawnym (czytaj również: Ministerstwo nie ma wpływu na tempo procedowania ustawy o zawodzie farmaceuty…).

W międzyczasie informacji dotyczących opieki farmaceutycznej udziela ministerstwo zdrowia, odpowiadając na pytania posłów przesyłane w interpelacjach. Kilka z nich zadał niedawno poseł Krzysztof Paszyk. Zapytał on między innymi czy uregulowana zostanie kwestia odpowiedzialności za świadczenie opieki farmaceutycznej lub wykonywanie usług farmaceutycznych poprzez wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia aptekarzy? Odpowiedzi udzielił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski…

Fakultatywna opieka farmaceutyczna, nieobowiązkowe ubezpieczenie

Przedstawiciel resortu zdrowia odpowiadając na interpelację posła Paszyka wyjaśnił, że opieka farmaceutyczna ma mieć charakter fakultatywny. Co to oznacza? Otóż będzie ona mogła być świadczona przez farmaceutę, jeżeli podmiot prowadzący aptekę będzie miał wolę taką opiekę świadczyć. Jednocześnie Maciej Miłkowski wskazał, że ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) dla farmaceutów obecnie nie są obowiązkowe. Wyjątkiem jest obowiązek ubezpieczenia nakładany na apteki w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia (czytaj również: Odpowiedzialność zawodowa farmaceuty).

REKLAMA

– Wprawdzie każdy farmaceuta zatrudniony w aptece odpowiada za wykonywane przez siebie czynności fachowe, do których należy prawidłowe wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sprawdzanie ich jakości, udzielanie o nich informacji oraz sporządzanie leków recepturowych i aptecznych. Przy czym kwestia odpowiedzialności jest szczególnie złożona w przypadku farmaceuty zajmującego stanowisko kierownika apteki, któremu prawo farmaceutyczne przypisuje dodatkową odpowiedzialność za prowadzenie apteki. Jednakże decyzja o wykupieniu polisy ubezpieczeniowej zależy od zainteresowanego aptekarza – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

REKLAMA

Jednocześnie wiceminister wskazuje, że z uwagi na fakt, że opieka farmaceutyczna nie została usankcjonowana, więc przedwczesne jest rozstrzyganie o zasadności wprowadzenia dla farmaceutów jakiegokolwiek systemu ubezpieczeń. Nie mówiąc już o ubezpieczeniach obowiązkowych. Nigdy bowiem opieka farmaceutyczna w swoim pierwotnym założeniu nie miała być rozwiązaniem odgórnie narzuconym czy obowiązkowym.

Profesjonalizm i brak znamiennych “błędów w sztuce”

Maciej Miłkowski przekonuje też, że przewidywany zakres przyszłej opieki farmaceutycznej nie wymaga wprowadzenia tego typu środków bezpieczeństwa jak obowiązkowe ubezpieczenia. Wiceminister uważa, że taka potrzeba nie wynika także z aktualnej oceny profesjonalnego przygotowania farmaceutów do pełnienia swojej roli w systemie ochrony zdrowia (czytaj również: Farmaceuci przed sądem aptekarskim. Prawdziwe historie…).

– O profesjonalizmie farmaceutów świadczy chociażby brak doniesień o „błędach w sztuce”, znamiennych dla wielu innych zawodów medycznych czy okołomedycznych oraz stosunkowo niewielka liczba toczących się w stosunku do farmaceutów postępowań dyscyplinarnych, świadczących o braku profesjonalizmu w sferze merytorycznej czy nieetycznym działaniu mogących w efekcie być ocenianych jako nieprofesjonalne – pisze wiceminister zdrowia.

W ocenie Ministerstwa Zdrowia, w odniesieniu do farmaceutów powinna obowiązywać zasada dobrowolności ubezpieczenia OC, o ile w ogóle w ofercie firm ubezpieczeniowych znajduje się produkt ubezpieczeniowy kierowany do tej konkretnej grupy zawodowej (czytaj również: Opieka farmaceutyczna w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty).

– Niezależnie od powyższego, jak wskazano powyżej, zasadność istnienia potrzeby wprowadzenia postulowanego ubezpieczenia dla aptekarzy świadczących opiekę farmaceutyczną może być rozważania, co najwyżej po przyszłej ewaluacji już funkcjonujących (co najmniej przez jakiś okres) rozwiązań z zakresu opieki farmaceutycznej. Póki co nie zostały one jeszcze nawet zaimplementowane – jak zostało wcześniej wskazane – nie wydaje się, aby były one obarczone takim ryzykiem, czy takimi niebezpieczeństwami, aby niezbędne było wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych – informuje Maciej Miłkowski.

Jednocześnie zapewnia, że przy okazji szczegółowego opracowania zakresu przedmiotowego opieki farmaceutycznej oraz zasad jej wykonywania z pewnością problematyka ubezpieczeń obowiązkowych będzie w tym kontekście analizowana. Prace nad wspomnianym opracowaniem ministerstwo planuje się zakończyć jeszcze w tym roku.

Źródło: ŁW/sejm.gov.pl

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych