REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 16 stycznia 2019

Brak podłączenia do PLMVS? Apteki mogą tylko czekać…

Artykuł pochodzi z serwisu

Coraz większy niepokój wśród farmaceutów wywołuje zbliżający się termin wejścia w życie wymogów związanych z weryfikacją autentyczności leków. Od 9 lutego apteki powinny być podłączone do systemu PLMVS. Tymczasem wielu aptekarzy sygnalizuje, że nadal nie otrzymali z Fundacji KOWAL danych do wygenerowania certyfikatu dostępu…

Od 9 lutego pracownicy aptek muszą weryfikować autentyczność leków przed ich wydaniem pacjentowi. W tym celu będą musieli zeskanować dwuwymiarowy kod QR znajdujący się na opakowaniu każdego leku. W trakcie tej czynności nastąpi połączenie z krajową bazą kodów PLMVS i weryfikacja obecności w niej kodu danego produktu. Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, kod znika z bazy, a farmaceuta otrzymuje informację o tym, że lek jest bezpieczny. W przypadku negatywnej weryfikacji, apteka otrzyma komunikat o tym, że lek może być sfałszowany (czytaj więcej: VIDEO: Jak będzie wyglądać weryfikacja autentyczności leku w aptece?).

 

REKLAMA

Aby apteki mogły łączyć się z bazą PLMVS, niezbędne jest wygenerowanie przez nie certyfikatu dostępu. Jest to proces potwierdzający ich uprawnienia do usuwania z bazy kodów wydanych opakowań. Proces certyfikacji prowadzi Fundacja KOWAL. Organizacja rozpoczęła go w grudniu i nadal trwa. Fundacja przypomina, że nadanie certyfikatów stanowi proces rozłożony w czasie z uwagi na ilość użytkowników końcowych, których liczba wynosi ok. 16 000.

REKLAMA

Nadanie certyfikatów przebiega dwuetapowo. Zaczyna się od wysłania do apteki przez Fundację KOWAL danych niezbędnych by podłączyć się do systemu PLMVS. Co ważne – dane te są wysyłane tradycyjną pocztą (czytaj więcej: System PLMVS: Certyfikacja apteki niezbędna do 9 lutego 2019). Dzięki otrzymanym w ten sposób informacjom, apteka będzie musiała samodzielnie wygenerować certyfikat dostępu do PLMVS. Fundacja KOWAL by ułatwić ten proces przygotowała m.in. filmową instrukcję, pokazującą cały proces (czytaj więcej: VIDEO: Instrukcja dla aptek z generowania certyfikatu dostępu do PLMVS).

 

Co jeśli apteki nie zdążą się podłączyć do PLMVS?

Mimo, że proces nadawania certyfikatów trwa już od grudnia, nadal wielu aptekarzy zgłasza brak otrzymania listu z danymi. Tymczasem do obowiązku podłączenia do PLMVS zostały już tylko trzy tygodnie. Pojawiają się więc pytania o konsekwencje niepodłączenia apteki do systemu w zakładanym terminie.

Atmosferę pod tym względem podgrzał niedawno projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego, przygotowany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Pojawiły się w nim bowiem przepisy regulujące kwestie odpowiedzialności i kontroli podmiotów zobligowanych do realizowania obowiązku weryfikacji autentyczności leków. Znalazły się w nich również informacje o karach, za nierealizowanie obowiązków wynikających z Dyrektywy Fałszywkowej. Okazuje się, że aptece, która od 9 lutego nie będzie podłączona do systemu PLMVS grozi nawet do 500 000 zł kary (czytaj więcej: Do 500 000 zł kary dla apteki, która nie będzie podłączona do PLMVS?).

Naczelna Izba Aptekarska i PharmaNET zgodne w tej sprawie

Projekt ten spotkał się z natychmiastową reakcją środowiska aptekarskiego. Naczelna Izba Aptekarska interweniowała w tej sprawie u Głównego Inspektora Farmaceutycznego. NIA zwróciła uwagę, że brak podłączenia aptek do PLMVS może wynikać z przyczyn od nich niezależnych. W rezultacie nakładanie za to na nie kar finansowych jest nieuzasadnione.

– Wprowadzenie przepisów w prezentowanym kształcie może rodzić daleko idące konsekwencje dla wielu aptek, łącznie z ich bankructwem. Tak się może stać, jeśli wprowadzone zostaną ekstremalnie wysokie kary finansowe dla tych placówek, które do 9 lutego – z przyczyn od siebie niezależnych – nie zdążą podłączyć się do systemu. Mówimy tutaj o niebagatelnych kwotach sięgających nawet 0,5 mln złotych. Nałożenie takiej kary na aptekę to nic innego jak wydanie na nią wyroku śmierci. Z kolei likwidacja apteki to utrudnienie dla pacjenta. Straci on bowiem możliwość wykupienia leku w danej placówce – mówi Elżbieta Piotrowska Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej (czytaj więcej: NIA: Kary finansowe dla aptek są nieuzasadnione).

Z opinią Naczelnej Izby Aptekarskiej zgodził się Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET. Organizacja zaapelowała o niższe kary i wprowadzenie co najmniej 6-miesięcznego okresu karencji w ich stosowaniu.

– Kara w kwocie pół miliona za niedostosowanie się do systemu, który nie działa, będzie absurdem – podsumowuje prezes ZPA PharmaNET, Marcin Piskorski (czytaj więcej: PharmaNET i NIA zgodnie w sprawie horrendalnych kar dla aptek).

Apteki mogą tylko czekać

W obecnej sytuacji apteki mogą tylko czekać na list o Fundacji KOWAL. Tylko on umożliwia wygenerowanie certyfikatu i podłączenie do PLMVS. Nie ma żadnego sposobu, by przyspieszyć ten proces. Fundacja zapewnia, że jej działania „są aktywnie ukierunkowane na bieżące nadawania certyfikatów dostępu do środowiska produkcyjnego PLMVS”.

W tej sytuacji na uprzywilejowanej pozycji znajdują się apteki, które wzięły udział w pilotażu systemu weryfikacji autentyczności leków. Już w październiku do udziału w nim zapraszała Naczelna izba Aptekarska. Jedynym warunkiem uczestnictwa w pilotażu było posiadanie przez aptekę czytników kodów 2D (czytaj więcej: Masz już w aptece czytnik kodów 2D? Koniecznie zgłoś się do pilotażu!).

Obecnie Fundacja KOWAL nie prowadzi już naboru do pilotażu. Organizacja poinformowała 11 stycznia, że zgłosiła się do niego przewidziana pula użytkowników.

– Aktualnie Fundacja KOWAL finalizuje fazę pilotażową i nie będzie przyjmować nowych zgłoszeń o nadanie dostępu do środowiska testowego, aktywnie skupiając się na bieżącym nadawaniu certyfikatów do środowiska produkcyjnego (PRD) systemu PLMVS – poinformowała organizacja.

W obliczu obecnej sytuacji pojawia się zatem pytanie: czy wszystkie apteki będą do 9 lutego podłączone do PLMVS? Jakie konsekwencje grożą im, jeśli nie z własnej winy, tego obowiązku nie dopełnią?

Źródło: ŁW/KOWAL

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz