Bypass żołądka skuteczny u otyłych dzieci | farmacja.pl

Bypass żołądka skuteczny u otyłych dzieci

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-01-19 10:35:53 /

Chirurgiczne zmniejszenia żołądka (zwane bypassem żołądka) u bardzo otyłych dzieci prowadzi do znacznych i długotrwałych korzyści zdrowotnych, sugerują najnowsze badania opublikowane w The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Według Instytutu Żywności i Żywienia na nadwagę i otyłość w Polsce cierpi co piąte dziecko w wieku szkolnym (ponad 22%). Otyłość jest obserwowana jeśli wskaźnik BMI przekroczy 30, a ciężka otyłość (zwana III stopnia lub olbrzymią) gdy BMI > 40. Otyłość predysponuje do występowania licznych chorób, a także zmniejsza jakość i długość życia.

Badania wykazały, że bypassy żołądka u nastolatków znacznie zmniejszają masę ciała, a efekt utrzymuje się przez wiele lat po operacji. Operacji zmniejszenia żołądka poddano 58 amerykańskich nastolatków w wieku 13-21 lat z otyłością olbrzymią. Średnie BMI zmniejszyło się z 59 do 36 w ciągu roku od operacji. W ciągu 8 letniego okresu follow-up , średni BMI wzrósł do 42, co w dalszym ciągu oznaczało średnią redukcję masy ciała o 30%, czyli o ok. 50 kg. Co więcej, zaobserwowano, że po operacji liczba nastolatków z cukrzycą zmniejszyła się z 16 do 2%, z hipercholesterolemią z 86 do 36% i z nadciśnieniem z 47 do 16%.
Z drugiej strony, chirurgiczne leczenie otyłości może powodować upośledzenie absorpcji jelitowej, gdyż u 78% poddanych operacji wykazano niedobory witaminy D, u 16% niedobory witaminy B12, a u 46% łagodną niedokrwistość. Według specjalistów, korzyści związane z długotrwałym zmniejszeniem masy ciała jednak znacznie przekraczają ryzyko niedoborów odżywczych.

Specjaliści zwracają uwagę jeszcze na jeden aspekt: mimo, że operacja spowodowała znaczną redukcję masy ciała i BMI, aż 63% nastolatków w dalszym ciągu pozostawało otyłych (BMI>35%), a tylko jednej osobie udało się uzyskać prawidłową masę ciała. To oznacza, że leczenie chirurgiczne nie zwalnia pacjentów z jednoczesnego wprowadzenia zmiany stylu życia, czyli kontrolowania diety i zwiększenia ruchu.

Źródło: www.sciencedaily.com, www.izz.waw.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj