REKLAMA
Autor: Redakcja Aptekarz pl Opublikowano: 14 stycznia 2019

Case study – przykład pacjenta z bólem gardła

Artykuł pochodzi z serwisu

Ból gardła to jedna z najczęstszych przyczyn odwiedzin apteki przez pacjenta. Substancji stosowanych w leczeniu objawowym jest wiele i zapewne większość farmaceutów wyrabia sobie swój własny model postępowania. Na przykładzie Pana Bogusława, omówiono jeden z możliwych scenariuszy…

shutterstock_171525560.jpg

(fot. shutterstock)

REKLAMA

Opis przypadku:

Do apteki zgłasza się Pan Bogusław – 45-letni mąż i ojciec trójki dzieci, przedsiębiorca posiadający firmę zajmującą się wykończeniem wnętrz.

REKLAMA

Podczas wywiadu farmaceutycznego pacjent zgłasza ból głowy, kiepski nastrój oraz zachrypniętym głosem stwierdza, że dokucza mu nieprzyjemne pieczenie w gardle. Powyższe objawy trwają około dwóch – trzech dni. Najbardziej dręczy go właśnie ból gardła, który nasila się coraz bardziej. U pacjenta nie występują inne objawy, takie jak gorączka, nie choruje na żadną chorobę przewlekłą, natomiast regularnie pali papierosy.

Ból gardła jest na tyle nękający, że utrudnia normalne funkcjonowanie. Przeszkadza on w wykonywaniu pracy, gdyż nie pozwala sprawnie komunikować się z klientami oraz z zespołem. Pacjent dodatkowo skarży się na ból podczas przełykania śliny oraz na chrypę utrudniającą mówienie. Dolegliwość jest na tyle dokuczliwa, że uniemożliwia spokojny sen, co jest szczególnie uciążliwe dla Pana Bogusława.

Mężczyzna prosi o skuteczny lek, który pozwoli mu złagodzić objawy choroby, aby jak najszybciej wrócić do pracy. Jest zestresowany, że przez swoją niedyspozycyjność nie zdąży z terminami, a w konsekwencji nie dotrzyma warunków zawartych w obowiązujących go umowach z klientami.

Rozwiązanie

W oparciu o zebrane informacje można podejrzewać, że pacjent cierpi na zapalenie gardła, być może zainfekowana jest również krtań. Należy przestrzec pacjenta, że w przypadku wystąpienia gorączki lub pogorszenia stanu w ciągu najbliższych 2-3 dni trzeba koniecznie skonsultować się z lekarzem. Natomiast jeżeli nie wystąpią inne symptomy możliwe, że jest to wirusowa infekcja gardła, którą należy leczyć objawowo. Wskazane jest stosowanie leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych oraz działających miejscowo w postaci tabletek do ssania.  Leki te zawierają najczęściej substancje przeciwbólowe, przeciwzapalne, miejscowo znieczulające, dezynfekujące i łagodzące ból [1,2].

Zalecenia

Ze względu na to, że można przypuszczać wirusową etiologię dolegliwości, pacjentowi należy zalecić postępowanie objawowe i pielęgnacyjne. Należy doradzić Panu odpoczynek, tłumacząc, że tym sposobem szybciej dojdzie do zdrowia. Warto również zaproponować domowe sposoby, jak ogrzewanie gardła oraz picie ciepłych płynów np. herbatę z miodem, dodatkowo dobrze jest zadbać o prawidłowy poziom wilgotności pomieszczenia.

Należy pamiętać o stałym dezynfekowaniu i nawilżaniu gardła, łagodzeniu stanu zapalnego i bólu. Posłużyć do tego mogą tabletki do ssania zawierające niesteroidowe leki przeciwzapalne. Dodatkowo warto wdrożyć płukanie gardła preparatami ziołowymi oraz pomocniczo tabletki zawierające substancje roślinne działające antyseptycznie. Pomocniczo można również zastosować preparaty ziołowe, które powlekają podrażnioną błonę śluzową gardła [3,4].

W przypadku samoleczenia bólu gardła powinno się unikać dodatkowych bodźców podrażniających jak papierosy, alkohol, ostre przyprawy i chociażby przeciąg w domu.

Większość infekcji gardła stanowią zakażenia wirusowe, które po zastosowaniu omówionych zaleceń ustępują. Koniecznie trzeba jednak pamiętać, że w przypadku nieskuteczności samoleczenia w domu lub po pojawieniu się dodatkowych symptomów, do których bez wątpienia należy gorączka, konieczna jest wizyta u lekarza.

Bibliografia:

 

 1. Mejza F. Przeziębienie. Portal Medycyna Praktyczna; http://grypa.mp.pl/przeziebienie/61668,przeziebienie
 2. https://farmaceuta-radzi.pl/bol-gardla/
 3. Mrozińska M, Stopiński M, Mik E. Przeziębienie. Przewodnik Lekarza 2003; 9: 20-27
 4. http://topfarm.com.pl/wp-content/uploads/2013/12/opiekun_farmaceutyczny_nr_2_autor_mgr_farm_Hubert%20Schmidt_pracownicy%20Apteki_Przyjaznej.pdf
 5. http://chpl.com.pl/data_files/2012-01-11_ChPL_zm._okres_waznosci-_clean.pdf
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ