REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 28 sierpnia 2018

Celon Pharma z wnioskiem o badanie leku na schizofrenię i chorobę Huntingtona

Artykuł pochodzi z serwisu
W raporcie bieżącym 24/2018 Celon Pharma znajduje się informacja o złożenie wniosku o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor PDE10A rozwijanym w leczeniu zaburzeń psychotycznych i chorobie Huntingtona – CPL500036

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Celon Pharma S.A. zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 sierpnia 2016 roku, w zakresie projektu dotyczącego innowacyjnego inhibitora PDE10A, Zarząd Spółki informuje, że w związku z zakończeniem prac w ramach fazy przedklinicznej badań, Spółka w dniu 24 sierpnia 2018 roku złożyła wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o udzielenie zgody na rozpoczęcie I fazy klinicznej badania leku opartego o innowacyjny inhibitor PDE10A – CPL500036, rozwijanego w celu łagodzenia objawów psychotycznych u ludzi (szczególnie schizofrenii) oraz leczenia osób cierpiących na pląsawice Huntingtona.

Celem tego badania jest określenie bezpieczeństwa oraz tolerancji leku u zdrowych ochotników, a także określenie jego właściwości farmakokinetycznych po jednokrotnym oraz wielokrotnym podaniu.

REKLAMA

Spółka zakłada, że w całym badaniu I fazy weźmie udział ok. 60 zdrowych ochotników, a przewidywalny okres jego trwania wyniesie kilka miesięcy.

REKLAMA

Część kliniczna rozwoju innowacyjnego inhibitora PDE10A, rozwijanego w leczeniu zaburzeń psychotycznych i chorobie Huntingtona, jest prowadzona w ramach projektu NoteSzHD (Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona), na który realizujące go konsorcjum, którego Celon Pharma S.A. jest liderem,  otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (program STRATEGMED II) w wysokości ponad 26 mln zł.

Projekt NoteSzHD – „Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych”prowadzony jest przez Celon Pharma we współpracy z pięcioma partnerami naukowymi Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN, Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Instytutem Farmakologii PAN oraz Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu. Spółka Celon Pharma jest odpowiedzialna za kluczowe działania związane z rozwojem leku. Do zadań pozostałych członków konsorcjum należy eksploracja mechanizmów działania inhibitorów fosfodiesterazy 10A (PDE10A).

Prace nad innowacyjnymi inhibitorami PDE10A Celon Pharma prowadzi już od 2013. Dodatkowe wsparcie i zainteresowanie ze strony środowiska naukowego to szansa na przyspieszenie tempa prac nad lekiem stosowanym przy zaburzeniach psychotycznych i chorobie Huntingtona oraz udostępnienie tej terapii pacjentom.

 

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych