REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 8 października 2018

Choroba refluksowa przełyku cz. 2 – diagnostyka i leczenie

Artykuł pochodzi z serwisu

Choroba refluksowa przełyku (GERD, ang. gastro – esophageal reflux disease) jest popularnym schorzeniem, które często bywa nieprawidłowo rozpoznawane. W rezultacie może przyczyniać się do znacznego pogorszenia jakości życia pacjenta. W drugiej części artykułu zostaną omówione metody diagnozy oraz leczenia tego popularnego schorzenia.

Co doradzić pacjentowi w razie wystąpienia objawów?

Po pierwsze należy edukować pacjentów w kontekście zmiany nawyków żywieniowych, co może przynieść znaczącą poprawę [1]. Dieta, która ogranicza tłuszcze, kofeinę i alkohol wpływa pozytywnie na funkcjonowanie przełyku i zmniejsza objawy refluksu.

(fot. shutterstock)

REKLAMA

Po drugie, ważne jest unikanie zbyt późnego przyjmowania posiłków. Z powodu działania grawitacji podczas snu i osłabienia perystaltyki, kontakt drażniącej treści pokarmowej ze ścianą przełyku jest dłuższy. Istotnym elementem postępowania w chorobie refluksowej jest także zmniejszenie masy ciała [2].

REKLAMA

 

Ponadto, należy pamiętać o zmniejszeniu porcji posiłków. Doradza się też odstawienie pokarmów tłustych, mocno przyprawionych, gazowanych napojów, cytrusów, kawy i czekolady [4]. W badaniach wykazano, że palenie tytoniu zwiększa częstość i nasilenie objawów refluksu, zatem nie jest wskazane u chorych. Istnieje kilka podstawowych zasad, które mogą zmniejszyć występowanie epizodów refluksu. Do takich należy na przykład uniesienie wezgłowia łóżka o 15-20 cm, unikanie dużego wysiłku fizycznego po posiłku oraz zbyt obcisłej odzieży [3].

Diagnostyka

Wywiad lekarski

Pierwszą metodą rozpoznania refluksu przełyku jest wywiad lekarski. Podstawą do rozpoczęcia leczenia, jest występowanie charakterystycznych objawów u pacjenta od co najmniej 3 miesięcy. Standardowo stosuje się również test z inhibitorem pompy protonowej (IPP). Jeżeli symptomy choroby ustępują w wyniku zastosowania IPP, jest to podstawa do stwierdzenia refluksowego zapalenia przełyku [3].

 

Gastroskopia

U pacjentów, u których pomimo leczenia objawy stale się utrzymują, zaleca się wykonanie gastroskopii. Badanie to wykonuje się przynajmniej raz w życiu u chorych z długoletnim refluksem, w celu wykluczenia groźniejszych powikłań tej dolegliwości [4].

 

(fot. shutterstock)

Impedancja z pomiarem pH

Aby dokonać dokładniejszej diagnozy, stosuje się impedancję z pomiarem pH. Badanie służy do mierzenia oporu na różnych poziomach przełyku. Dzięki elektrodzie pozwala ono dodatkowo na dokonanie pomiarów pH. Test pozwala określić tzw. klirens refluksatu, czyli zmierzyć czas od pojawienia się treści żołądkowej w świetle przełyku aż do jej całkowitego usunięcia [3].

 

Monometria przełyku

Pozwala ona na ocenę ciśnienia mięśnia dolnego zwieracza przełyku oraz ciśnienia wewnątrz żołądka. Dzięki temu badaniu można również rozpoznać zaburzenia motoryki przełyku [3].

 

Leczenie farmakologiczne

W przypadkach wystąpienia łagodnych objawów refluksu poleca się zastosowanie leków zobojętniających kwas solny i osłaniających miejscowo. Zalicza się do nich węglan wapnia oraz sole magnezu i glinu. Zobojętniają one częściowo kwas solny oraz hamują aktywność enzymu proteolitycznego — pepsyny. Należy jednak pamiętać, że w leczeniu stwierdzonej choroby refluksowej przełyku (GERD) nie odgrywają żadnej roli [2].

W leczeniu choroby refleksowej przełyku istotną rolę pełnią leki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego, które przyczyniają się do ustąpienia objawów choroby i poprawy jakości życia. Najczęściej używa się tych z grupy inhibitorów pompy protonowej. Na rynku światowym dostępne są preparaty takie jak omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol i esomeprazol [3]. Należy przyjmować je raz na dobę, na czczo, w standardowych dawkach przez 2 – 4 tygodnie. Czasem też, lekarz może zdecydować o podwojeniu dawki lub dołączyć do terapii lek należący do blokerów receptorów histaminowych H2, do których należy między innymi famotydyna [4].

Zgodnie z wytycznymi leczenia, antagonistów receptora H2 oraz inhibitory pompy protonowej, należy stosować w sytuacji kiedy zmiana nawyków żywieniowych oraz leki zobojętniające kwas solny i miejscowo osłaniające, nie zapewniają dostatecznej kontroli objawów [2].

Skuteczność stosowania leków prokinetycznych (metoklopramid, cisaprid) w leczeniu GERD nie została udowodniona. Są one stosowane bardzo rzadko, ze względu na uciążliwe działania niepożądane. Do 2000 roku za najlepszy preparat należący do tej grupy zaliczano cisaprid, który został wycofany z rynku amerykańskiego. Powodował on m.in. zaburzenia rytmu pracy serca, które stwarzały ryzyko zgonu pacjenta.

 

Leczenie chirurgiczne

Czasami, niestety ani zmiana nawyków żywieniowych, ani farmakoterapia nie przynoszą pożądanych rezultatów. Lekarze w takich przypadkach mogą zdecydować o podjęciu leczenia chirurgicznego. Metody te są zalecane zwłaszcza pacjentom młodym, mającym perspektywę długotrwałego leczenia inhibitorami pompy protonowej oraz u tych, u których treść żołądkowa dostaje się do dróg oddechowych [3].

Operacja polega na korekcji zmian patologicznych w obrębie dolnego zwieracza przełyku, które są objawami refluksu.

Celem zabiegu jest wydłużenie brzusznego odcinka przełyku, co zwiększa spoczynkowe ciśnienie w okolicy mięśnia dolnego zwieracza. Jednym ze sposobów jest fundoplikacja sposobem Nissena, która polega na owinięciu brzusznej części przełyku dnem żołądka. Do efektów ubocznych zabiegu zalicza się dysfagię oraz patologiczne odbijanie się, które pojawia się u połowy wszystkich operowanych [2].

Niestety, nawet po przebytej operacji okazuje się, że niemal 50% chorych nadal wymaga leczenia farmakologicznego ze względu na nawracające objawy [4].

 

(fot. shutterstock)

 

Piśmiennictwo:

 1. Krogulska A., & Wąsowska-Królikowska, K. Refluks żołądkowo-przełykowy a refluks krtaniowogardłowy–znaczenie w laryngologii. Otorynolaryngologia 2009, 8
 2. Banks M., & Brytania, W. Choroba refluksowa przełyku: najnowsze badania i postępowanie. Clinical Medicine 2009, 6 (9).
 3. Korzonek M., Dziergas, A., & Kuczyńska, M. Choroba refluksowa przełyku (GERD)—problem wciąż aktualny. Forum Medycyny Rodzinnej 2014; 8 (5):201-210.
 4. Małecka-Panas E, Mokrowiecka A. Choroba refluksowa przełyku (refluks). Medycyna Praktyczna; https://gastrologia.mp.pl/choroby/przelyk/50731,choroba-refluksowa-przelyku-refluks.
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz