REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 2 października 2018

Choroba refluksowa przełyku – dowiedz się więcej!

Artykuł pochodzi z serwisu

Choroba refluksowa przełyku (GERD, ang. gastro – esophageal reflux disease) jest popularnym schorzeniem, które często bywa nieprawidłowo rozpoznawane. W rezultacie może przyczyniać się do znacznego pogorszenia jakości życia pacjenta. Miliony osób na świecie cierpi z powodu następstw tego schorzenia, począwszy od subtelnych dolegliwości, a skończywszy na poważnych chorobach, takich jak nowotwór krtani [1,2].

fot. shutterstock

REKLAMA

 

REKLAMA

Badania populacyjne sugerują, że objawy refluksu wystąpiły u 44% pacjentów, a u 24% pojawiły się co najmniej dwa razy w tygodniu [1, 2]. W Stanach Zjednoczonych około 5-7% populacji cierpi na refluks, a ⅓ odczuwa objawy przynajmniej raz w miesiącu [3].

 

Co to jest refluks przełyku?

 

Jest to choroba, której objawy występują na skutek wstecznego zarzucania treści żołądkowej do przełyku. Głównym czynnikiem wpływającym na wystąpienie zmian patologicznych jest kwaśna treść żołądkowa, chociaż znaczenie mają również inne substancje, takie jak enzymy trawienne i żółć. Nasilenie choroby ocenia się na podstawie częstości zarzucania treści żołądkowej, do dystalnej części przełyku (za pomocą badania pH-metrycznego). Najbardziej charakterystycznym objawem refluksu jest specyficzne pieczenie, czyli tzw. zgaga. U ponad 70% pacjentów zgłaszających ten objaw choroby, stwierdza się tzw. nienadżerkową chorobę refluksową – ze względu na to, że nie wykryto zmian nadżerkowych w badaniu endoskopowym [1, 2].

 

Patogeneza refluksu

 

W warunkach fizjologicznych, dolny zwieracz przełyku rozkurcza się przy połykaniu, dzięki czemu pokarm może bezpośrednio trafić do żołądka. Mięsień następnie szybko się kurczy, aby zapobiec cofaniu się kęsa i soku żołądkowego z powrotem do przełyku. W momencie nieprawidłowego działania dolnego zwieracza przełyku, kwaśne składniki soku żołądkowego mogą wracać w kierunku gardła. Do struktur, których zaburzenie przyczynia się do rozwinięcia refluksu, zaliczają się jeszcze okrężne mięśnie gładkie, w dystalnej części przełyku i odnogi przepony [1, 2].

 

Do rozwoju choroby refluksowej może dojść także w przebiegu różnych chorób, takich jak: cukrzyca, alkoholizm oraz zaburzenia hormonalne. Na wystąpienie schorzenia mogą mieć wpływ także przyjmowane przez pacjentów medykamenty, na przykład: doustne środki antykoncepcyjne, leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca, nadciśnieniu tętniczym i chorobach płuc. Ryzyko wystąpienia refluksu zwiększają również czynniki nasilające relaksację dolnego zwieracza przełyku jak na przykład: kofeina, tłuszcze, palenie papierosów [1, 2].

 

W momencie nieprawidłowego działania dolnego zwieracza przełyku, kwaśne składniki soku żołądkowego mogą wracać w kierunku gardła (fot. shutterstock)

 

Objawy refluksu

 

Oprócz zgagi, do typowych symptomów choroby zalicza się: puste odbijanie, uczucie cofania treści żołądkowej, pieczenie za mostkiem, nadkwasota, nudności, wymioty, ulewania, trudności w połykaniu, ślinotok, kwaśne odbijanie oraz ból górnej części brzucha. Dolegliwości nasilają się podczas ułożenia ciała “na wznak”, zwłaszcza po obfitym, tłustym posiłku oraz po pochylaniu się. Mimo wielu symptomów, rozpoznanie choroby nie jest proste. Zgaga wcale nie musi oznaczać refluksu, gdyż tylko 5-10% epizodów kwaśnego refluksu objawia się zgagą [2,4]. Objawy choroby można podzielić na przełykowe, pozaprzełykowe o udowodnionym związku z refluksem i pozaprzełykowe o prawdopodobnym związku z refluksem [3].

 

Mimo wielu symptomów, rozpoznanie choroby nie jest proste (fot. shutterstock)

 

Charakterystyka objawów refluksu:

 

Objawy przełykowe:

 • zgaga, ból w nadbrzuszu, odbijanie;
 • ból w klatce piersiowej;
 • cofanie się treści żołądkowej do przełyku.

 

Zespół pozaprzełykowy o udowodnionym związku z refluksem:

 • kaszel refluksowy;
 • refluksowe zapalenie krtani;
 • refluksowy zespół astmatyczny;
 • zespół refluksowych nadżerek szkliwa zębów.

 

Zespół pozaprzełykowy o prawdopodobnym związku z refluksem:

 • zapalenie gardła;
 • idiopatyczne zapalenie płuc;
 • zapalenie zatok przynosowych i nawracające zapalenie ucha środkowego [3].

 

Ponadto, oprócz wspomnianych już wcześniej objawów typowych, wyróżniamy również obserwowane u niemowląt i dzieci, czyli: rozdrażnienie, niepokój, zaburzenia snu, utrata masy ciała, niedokrwistość oraz objawy nietypowe, tj. poranna chrypka, dysfonia, suchość w gardle, nadmierne pragnienie, nieprzyjemny zapach z ust, krwioplucie, nawracające zapalenia oskrzeli i płuc [4].

Diagnoza choroby oraz wytyczne dotyczące leczenia, zostaną omówione w drugiej części artykułu, na którą już teraz serdecznie zapraszam.

 

Piśmiennictwo:

 

 1. https://gastrologia.mp.pl
 2. Banks M., & Brytania, W. Choroba refluksowa przełyku: najnowsze badania i postępowanie. Clinical Medicine 2009, 6 (9).
 3. Korzonek M., Dziergas, A., & Kuczyńska, M. Choroba refluksowa przełyku (GERD)—problem wciąż aktualny. Forum Medycyny Rodzinnej 2014; 8 (5):201-210.
 4. Krogulska A., & Wąsowska-Królikowska, K. Refluks żołądkowo-przełykowy a refluks krtaniowogardłowy–znaczenie w laryngologii. Otorynolaryngologia 2009, 8 (2).

 

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz