REKLAMA
Autor: Mateusz Jablonski Opublikowano: 12 października 2018

Choroba wrzodowa żołądka – co można doradzić?

Artykuł pochodzi z serwisu

Choroba wrzodowa żołądka to schorzenie górnych odcinków przewodu pokarmowego, skategoryzowane w międzynarodowej statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD-10 jako K-25 – wrzód żołądka. Ze statystycznego punktu widzenia schorzenie to dotyka w Polsce około 4-6% populacji, jednak uwzględniając coraz szersze zastosowanie NLPZ-ów, będących jednym z głównych czynników ryzyka wystąpienia wrzodów żołądka, częstotliwość występowania tej jednostki chorobowej może ulec zmianie.

(for. shutterstock)

REKLAMA

Warto zatem, będąc tuż za lekarzem początkowym ogniwem informacji dla pacjenta na temat tego schorzenia dowiedzieć się kilku praktycznych wskazówek odnośnie leczenia i zapobiegania nawrotom choroby wrzodowej żołądka.

REKLAMA

 

PATOGENEZA CHOROBY

Choroba wrzodowa wynikać może z jednego bądź kilku czynników, będących składową procesu zapalnego w obrębie błony śluzowej żołądka. Bezsprzecznie czynnikiem ryzyka o największym znaczeniu i rozpowszechnieniu jest zakażenie Gram-ujemną bakterią Helicobacter pylori. W Polsce zakażonych nią może być nawet 70% populacji, jednak rozwój choroby wrzodowej dotyczy zwykle ok. 10-20% osób zainfekowanych tym drobnoustrojem.

(fot. shutterstock)

Z punktu widzenia roli H.pylori w rozwoju zmian wrzodowych warto wiedzieć, iż bakteria ta wykazuje zdolność do rozkładania mocznika, przez co pH wokół komórki bakteryjnej ulega podwyższeniu, chroniąc ją przed toksycznym działaniem kwasów żołądkowych. Dzięki tej zdolności drobnoustrój skutecznie osłabia barierę błony śluzowej, tworząc owrzodzenia, sięgające co najmniej warstwy mięśniowej, podatne na szkodliwe działanie kwasów żołądkowych.

 

INNE CZYNNIKI RYZYKA CHOROBY WRZODOWEJ ŻOŁĄDKA

Oprócz wspomnianej wyżej infekcji H.pylori do głównych czynników ryzyka wystąpienia wrzodów żołądka zaliczyć należy:

 • Choroba wrzodowa w wywiadzie rodzinnym – aspekty genetyczne.
 • Palenie tytoniu – uszkodzenia błony śluzowej żołądka.
 • Przyjmowanie NLPZ (zwłaszcza kwasu acetylosalicylowego – nawet w dawkach kardioprotekcyjnych) – im dłuższy okres suplementacji NLPZ-ami oraz większe dawki przyjmowanych leków, tym większe ryzyko wystąpienia owrzodzeń.
 • Stres – wolne rodniki tlenowe osłabiają barierę ochronną błony śluzowej żołądka.
 • Alkohol, kawa – badania pokazują, że nie są one bezpośrednią przyczyną owrzodzeń, sprzyjają jednak ich rozwojowi, zwłaszcza w momencie obecności innych czynników ryzyka.
 • Wiek powyżej 65 r.ż.

 

OBJAWY CHOROBY WRZODOWEJ ŻOŁĄDKA

W momencie, kiedy pacjent informuje nas o występowaniu:

 • silnego bólu w nadbrzuszu, który pojawia się około godziny po spożytym posiłku
 • bólu i uczuciu dyskomfortu, które mijają w momencie przyjęcia pokarmu lub zażyciu leków zobojętniających kwas żołądkowy
 • dyspepsji w trakcie dłuższego okresu bez spożywania pokarmów (zwłaszcza w nocy lub nad ranem).

(fot. shutterstock)

Możemy podejrzewać występowanie u niego choroby wrzodowej, do potwierdzenia której niezbędne będzie przeprowadzenie inwazyjnych/nieinwazyjnych testów diagnostycznych i bezapelacyjnie – badania endoskopowego. Stwierdzenie obecności H.pylori w obrębie żołądka (zwłaszcza przy współwystępowaniu krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego) jest sygnałem nakazującym włączenie leczenia eradykacyjnego wobec wspomnianej bakterii. Eradykacja to pojęcie odmienne od eliminacji, gdyż oznacza brak stwierdzenia obecności drobnoustroju w organizmie po upływie 4 tygodni od przeprowadzonego leczenia.

 

WYTYCZNE LECZENIA CHOROBY WRZODOWEJ ŻOŁĄDKA

Wytyczne leczenia choroby wrzodowej żołądka zakładają 2 wersje wydarzeń – dla pacjentów z potwierdzoną obecnością H.pylori i dla pacjentów pozbawionych infekcji tą bakterią.

Kategoria 1 – infekcja H.pylori. Cel leczenia – eradykacja drobnoustroju.
Farmakoterapia opiera się na wyeliminowaniu zakażenia i ułatwieniu gojenia się zmian nadżerkowych w obrębie błony śluzowej żołądka. Osiąga się to poprzez zastosowanie antybiotyków oraz leków osłaniających, mających na celu zabezpieczenie owrzodzeń i umożliwienie im gojenia się. Z uwagi na coraz częstsze występowanie bakterii opornych na klarytromycynę (Polska należy do krajów z odsetkiem opornych drobnoustrojów przekraczającym 15%) schemat I rzutu zakłada terapię potrójną bez klarytromycyny: inhibitor pompy protonowej podawany 2x dziennie, amoksycyklinę i metronidazol, podawane również 2x dziennie przez okres 14 dni.
W przypadku niepowodzenia tej formy leczenia wdraża się terapię II rzutu, tzw. terapię poczwórną z bizmutem: IPP 2x dziennie, cytrynian bizmutu (2-4x dziennie), tetracyklinę (4x dziennie) i metronidazol (3x dziennie). Okres trwania leczenie II rzutu również wynosi 14 dni, a standardowe dawki stosowanych substancji leczniczych przybliża tabela 1.

LEK DAWKA/CZĘSTOTLIWOŚĆ
Omeprazol 2 x 20 mg
Pantoprazol 2 x 40 mg
Esomeprazol 2 x 20 mg
Lanzoprazol 2 x 30 mg
Amoksycyklina 2 x 1000 mg
Metronidazol 2 x 500 mg (3 x 500 mg)
Tetracyklina 4 x 500 mg

Tabela 1.

Skuteczna eradykacja H.pylori to 1 kwestia pozostaje jeszcze wygojenie owrzodzeń w obrębie śluzówki żołądka – w tym celu IPP podaje się pacjentowi przez okres 4-8 tygodni po zastosowanej terapii p/bakteryjnej.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka bez stwierdzonej obecności drobnoustroju zakłada (kategoria 2) hamowanie wydzielania kwasów żołądkowych i dbanie o właściwy stan błony śluzowej żołądka. W tym celu pacjent stosuje IPP w maksymalnych dawkach 1x dziennie rano, na czczo – najlepiej 30 minut przed posiłkiem. Dopuszcza się stosowanie inhibitorów histaminy (ranitydyna, famotydyna), jednak ich skuteczność jest nieco mniejsza aniżeli IPP.

 

CZY TYLKO FARMAKOTERAPIA?

Oprócz standardowego postępowania leczniczego warto poinstruować pacjenta w zakresie dbania o kilka istotnych spraw, a mianowicie:

 • regularnie konsumuj posiłki, zgodnie z zasadą „częściej a mniej” – posiłek neutralizuje kwaśne pH na okres około godziny, częstsze przyjmowanie mniejszych objętościowo posiłków na dłużej wyzwala Cię od nieprzyjemnych dolegliwości.
 • W ramach leczenia obok przyjmowanych leków zażywaj probiotyk – unormowanie składu mikroflory przewodu pokarmowego to istotna kwestia w kontekście prawidłowego jego funkcjonowania
 • Zaniechaj palenia papierosów – dodatkowo podrażniają one śluzówkę żołądka.
 • Staraj się jeść posiłki niskotłuszczowe i bogate w NNKT – badania dowodzą ich korzystnego wpływu na stan błony śluzowej żołądka.
 • W miarę możliwości zaniechaj/unikaj przyjmowania NLPZ-ów (ewentualna zamiana na paracetamol), zwłaszcza w połączeniu z glikokortykosteroidami.
 • Stosuj się do zaleceń lekarza/farmaceuty – efektywna farmakoterapia to skrupulatna i regularna farmakoterapia.

 

Literatura:

 1. Zasady postępowania w dyspepsji, chorobie wrzodowej i infekcji Helicobacter pylori, Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz European Society for Primary Care Gastroenterology, Tomasz Mach, Małgorzata Zwolińska-Wcisło, Małgorzata Palka, 2016
 2. Aktualne poglądy na leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, Aleksandra Kaczka, Ewa Małecka-Panas, Clin.Exp.Med.Lett, 2005; 46(4): 3-7
 3. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące diagnostyki i leczenia zakażenia Helicobacter pylori, Bartnik, Celińska-Cedro, Dzieniszewski, Łaszewicz, Mach, Przytulski, Skrzydło-Radomańska, Gastroenterologia Praktyczna, 2/2014
 4. Postępowanie w przypadku zakażenia Helicobacter pylori. Podsumowanie raportu uzgodnieniowego Maastricht V/Florencja, P. Malfertheiner, F. Megraud, C.A. O`morain i wsp., Gut, 2017; 66: 6-30
 5. Choroba wrzodowa: rozpoznawanie, leczenie i zapobieganie, Tomasz Sikorski, Ewa Marcinowska-Suchowierska, Postępy Nauk Medyczny
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz