Co apteki mają wspólnego z usługami dentystycznymi? | farmacja.pl

Co apteki mają wspólnego z usługami dentystycznymi?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-09-05 10:50:00 /

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że zakaz reklamy usług dentystycznych w Belgii jest on niezgodny z prawem wspólnotowym. Niektórzy belgijski przepis porównują z zakazem reklamy aptek, który od 2012 roku funkcjonuje w Polsce.

Belgijskie ustawodawstwo zakazywało jednak jakiejkolwiek reklamy usług dentystycznych, przewidując jednocześnie enumeratywny katalog informacji jakie mogą zostać umieszczone na tablicy zamieszczonej na budynku, w którym mieści się gabinet. Po przeprowadzeniu postępowania TSUE uznał, że obowiązujący w Belgii całkowity i ogólny zakaz wszelkiej reklamy dotyczącej świadczeń leczenia ust i zębów jest niezgodny ze swobodą świadczenia usług (art. 56 TFUE) oraz z dyrektywą o handlu elektronicznym (2000/31/WE). W uzasadnieniu wyroku zwrócono uwagę przede wszystkim na nieproporcjonalność przedmiotowych regulacji.

- Analizując niniejszą sprawę nie sposób nie dostrzec licznych podobieństw z obowiązującym w Polsce zakazem reklamy aptek i działalności aptecznej: całkowity i ogólny zakaz reklamy, enumeratywna lista dozwolonych informacji o prowadzonej działalności oraz deklarowane cele tj. ochrona zdrowia publicznego oraz godności zawodu - pisze w Rzeczpospolitej prawnik, Bartłomiej Sasin.

Jego zdaniem wspomniane orzeczenie potwierdza konieczność nowelizacji art. 94a Prawa farmaceutycznego.- Jednym z głównych zarzutów kierowanych w stosunku do zakazu reklamy aptek jest brak proporcjonalności prowadzący do uniemożliwienia prowadzenia działań propacjenckich. Prawo farmaceutyczne nie przewiduje przykładowego katalogu dozwolonych działalności reklamowych - pisze prawnik. - Prowadzi to w praktyce do stosowania wykładni rozszerzającej i uznawania za niedozwoloną reklamę wszelkich przejawów wyróżniania się aptek, nawet takich, którym nie można odmówić społecznej użyteczności (np. uczestnictwa w Karcie Dużej Rodziny czy akcjach profilaktycznych).

Zdaniem Sasina orzeczenie TSUE już teraz powinno być bezpośrednio uwzględniane przez inspekcję farmaceutyczną i sądy administracyjne. W odniesieniu do inspekcji oznaczałoby to rezygnację z rozszerzającej wykładni art. 94a ust. 1 PF, zaś w przypadku sądów uchylanie decyzji inspekcji, których przedmiotem były np. akcje profilaktyczne. Dalsze wątpliwości w tym zakresie powinny zaś zostać rozstrzygnięte poprzez skierowanie pytania prejudycjalnego do TSUE.

Więcej na ten temat na stronach Rzeczpospolitej.

Źródło: rp.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj