Co komisja zrobi z 'apteką dla aptekarza'? | farmacja.pl

Co komisja zrobi z 'apteką dla aptekarza'?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-04-06 10:20:16 /

Na godzinę 10:00 zaplanowano posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji, podczas którego posłowie zadecydują o przyjęciu lub odrzuceniu poprawek do poselskiego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego. Jedna z nich zakłada powrót zasady 'apteka dla aptekarza'.

Poseł wnioskodawca Waldemar Buda (PiS) poinformował, że w związku z opinią Biura Analiz Sejmowych, iż ustawa w kształcie zawartym w sprawozdaniu komisji jest niezgodna z konstytucją i prawem europejskim, konieczne są poprawki. "Jeżeli usuwamy zapis dot. farmaceuty, to nie ma żadnego uzasadnienia by ograniczać prowadzenie apteki dla podmiotów kapitałowych, spółek kapitałowych" – wskazał. Z tego względu, jak stwierdził, konieczny jest powrót do pierwotnej wersji projektu.

Z kolei Jakub Kulesza (Kukiz’15) określił projekt mianem "strasznego potworka, który godzi w interesy obywateli, społeczeństwa, pacjentów i klientów, a jest w interesie wąskiej grupy osób". "Ten projekt ma bardzo podejrzane pochodzenie (…) Są ogromne grupy lobbystów, którzy działają na rzecz tego projektu" – ocenił. Poseł poinformował o złożeniu poprawek, wskazując jednocześnie, że ma nadzieję, iż ustawa zostanie odrzucona w całości.

Posiedzenie odbędzie się dzisiaj o godz. 10:00 w sali im. Macieja Rataja (nr 102, bud. C-D). Zapraszamy do oglądania transmisji z niego poniżej:

Poprawka Platformy Obywatelskiej o zlikwidowaniu ograniczeń demograficznych i geograficznych przy wydawaniu zezwoleń na nowe apteki.
ODRZUCONA

Poprawka Kukiz15 dotycząca liczenia odległości między aptekami, nie w linii prostej, ale wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
ODRZUCONA

Poprawka Kukiz15 o wyłączeniu z kryteriów demograficznych i geograficznych z bezpośredniego sąsiedztwa ośrodków zdrowia i galerii handlowych.
ODRZUCONA
Poprawka Kukiz15 umożliwiająca przenoszenie aptek w ramach zezwolenia
ODRZUCONA

Poprawka PiS o stworzeniu szczególnej ścieżki wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek z pominięciem kryteriów geograficznych i demograficznych, za zgodą Ministra Zdrowia i z pozytywną opinią WIF, wójta, burmistrza lub prezydenta.
ODRZUCONA

Poprawka Platformy Obywatelskiej o zniesieniu ograniczeń dotyczących rodzaju podmiotów mogących uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki
ODRZUCONA

Poprawka PiS dotycząca przywrócenia przepisów przejściowych z pierwotnej wersji projektu - dotychczasowe zezwolenia zachowują ważność, nowe przepisy dotyczą wszystkich zezwoleń.
ODRZUCONA

Poprawka Nowoczesnej o stosowaniu starych zasad dot. wydawania zezwoleń na prowadzenie apteki, w przypadku przedstawienia przez przedsiębiorcę umowy najmu lub zakupu lokalu, podpisanej przed wejście w życie nowych przepisów.
ODRZUCONA

Poprawka Nowoczesnej umożliwiająca przedsiębiorcy, w przypadku zamknięcia apteki, ubieganie się o wydanie nowego zezwolenia na starych zasadach, aby liczba jego aptek była ciągle taka sama jak w momencie wejścia w życie ustawy.
ODRZUCONA

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie pojawiła się poprawka przywracająca zasadę iż właścicielem nowej apteki będzie mógł być wyłącznie farmaceuta.

Sprawozdawcą prac komisji na posiedzeniu plenarnym Sejmu został poseł Jakub Kulesza.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj