REKLAMA
Autor: Redakcja Aptekarz pl Opublikowano: 5 listopada 2018

Co ma ze sobą wspólnego błonnik, jeżówka i aloes?

Artykuł pochodzi z serwisu

Jesień to specyficzna pora roku, kiedy pogoda staje się zdradliwa, dzieci wracają do szkoły, a tempo naszego życia wzrasta. Są to bez wątpienia czynniki sprzyjające zachorowalności wśród pacjentów, a my farmaceuci powinniśmy znać sposoby, aby uniknąć zaburzeń zdrowotnych w tym okresie. Pomocne mogą być substancje roślinne, które wywierają działanie immunostymulujące na nasz organizm, do których należy jeżówka, błonnik oraz aloes.

Jeżówka purpurowa

Naturalne środki immunostymulujące pozyskuje się z grzybów bakterii oraz roślin. Ta ostatnia grupa jest źródłem dużej ilości związków biologicznie czynnych, które aktywują komórki układu odpornościowego. Przykładem są preparaty Jeżówki, (łac. Echinacea spp.), z których największym zainteresowaniem badaczy cieszy się Jeżówka purpurowa (łac. Echinacea purpurea), Jeżówka blada (łac. Echinacea pallida) oraz Jeżówka wąskolistna (łac. Echinacea angustifolia).

Badania nad tym surowcem rozpoczęto już w XIX w. W 1919 odkryto, że jeżówka stymuluje fagocytozę prątków gruźlicy.  Następnie potwierdzono kolejne efekty działania rośliny, takie jak hamowanie hialuronidazy, udział w generowaniu properdyny, wzrost stosunku limfocytów CD4/CD8 oraz właśnie aktywację komórek żernych. Najbardziej szczegółowo zbadany jest efekt stymulacji makrofagów przez jeżówkę, ale również oddziaływanie na komórki NK (Natural Killer).

REKLAMA

(fot. shutterstock)

REKLAMA

Jeżówka purpurowa zawiera także związki działające antyseptycznie i przeciwzapalnie. W zależności od metody przygotowania preparatu, pochodzenia, źródła — stężenie tych substancji jest zmienne. Do związków/preparatów, które występują w jeżówce i mają określone działanie immunostymulujące, zalicza się:

 • Hydrofilowe ekstrakty
 • Alkamidy
 • Heteroglikany
 • Kwas cykoriowy
 • Kwas kawowy i echinakozydy [1].

 

Aloes

Kolejną substancją roślinną wykazującą pożądane działanie immunomodulujące jest Aloes. W celach leczniczych najczęściej wykorzystywane są gatunki: Aloes drzewiasty (łac. Aloe arborescens), Aloes zwyczajny (łac. Aloe vera), a także Aloes kolczasty (łac. Aloe xerox). Ze świeżych liści aloesu drzewiastego pozyskiwany jest sok, który stosowany jest w preparatach immunostymulujących, a miazga do leczenia trudno gojących się ran oraz oparzeń.

Aloes zawiera polisacharydy, odpowiadające za proces modulowania odporności. Głównym składnikiem z tej grupy związków chemicznych, który odpowiada za omawiane działanie, jest acemannan. Polisacharydy znajdujące się w Aloesie zwyczajnym aktywują układ immunologiczny poprzez stymulowanie wydzielania interleukiny 1, IL-6, TNF-α oraz INF-γ.

(fot. shutterstock)

Aloes drzewiasty, a dokładniej wyciąg z tego surowca, podawany myszom — wzmagał niespecyficzną zdolność granulocytów do zabijania drobnoustrojów w procesach tlenowych oraz zwiększał produkcję przeciwciał. Substancja ta daje możliwości zastosowania w profilaktyce i terapii infekcji, jako „normalizator” układu odpornościowego.

 

β-glukan

Ostatnim przykładem omówionym w tym artykule będą produkty zbożowe, które zawierają błonnik –  β-glukan. Składnik ten bierze udział w wielu istotnych procesach zachodzących w naszym organizmie (m.in. metabolicznych, detoksykujących). W ostatnich latach naukowcy przyjrzeli się bliżej właściwościom immunomodulującym β-glukanu, potwierdzając jego zdolność do podnoszenia odporności. Oprócz tego mówi się o wspomaganiu przez ten związek skuteczności antybiotykoterapii czy terapii przeciwnowotworowej.

Mechanizmem który odpowiada za poprawę odporności przez β-glukan jest stymulowanie makrofagów do wydzielania cytokin. Owsiany β-glukan zwiększa także aktywność fagocytarną makrofagów oraz ekspresję cytokin przez mysie komórki śledziony. Substancja ta wywiera szereg innych prozdrowotnych działań, do których zalicza się właściwości przeciwpasożytnicze, przeciwbakteryjne oraz przeciwwirusowe.

(fot. shutterstock)

W świetle badań, za działanie immunostymulujące β-glukanu odpowiadają wiązania β-(1-3) glikozydowe. Specyficzne komórki receptorowe obecne na powierzchni makrofagów, limfocytów i neutrofili, rozpoznają β-glukan, co uruchamia odpowiedź immunologiczną organizmu. Zostają wydzielane cytokiny, które pobudzają aktywność komórek układu odpornościowego naszego organizmu. Efektem jest fagocytoza patogenu i produkcja dodatkowych przeciwciał.

Co więcej, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności potwierdził, że β-glukany zbóż redukują cholesterol. Z kolei,  Agencja Żywności i Leków przyjmuje, że spożycie 3 g tych związków w połączeniu z 30-35 g włókna pokarmowego, zapewni wzrost aktywności układu odpornościowego i zwiększy ochronę przed infekcjami.

 

 

Bibliografia:

 

 1. ZAPAŁA, Łukasz; LASEK, Witold; Naturalne Immunostymulatory Egzogenne. Tom 34, 2007 (581-594)
 2. DYMARSKA, Ewelina, et al. Naturalne modyfikatory odpowiedzi immunologicznej. 2016.
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ