Co powinno się znaleźć w polu oddział NFZ w przypadku pacjenta nieubezpieczonego z uprawnieniem IN? | farmacja.pl

Co powinno się znaleźć w polu oddział NFZ w przypadku pacjenta nieubezpieczonego z uprawnieniem IN?

Autor: Recepty / Opublikowano: 2016-11-23 09:31:00 /

Mam pytanie o wystawienie recepty pacjentowi choremu psychicznie (uprawnienia IN), nieubezpieczonemu - jak poprawnie wystawić receptę z refundacją? Co wpisać w polu Oddział NFZ? W polu uprawnienia wpisuje IN natomiast nie wiem czy pisać nr oddziału NFZ właściwy do miejsca zamieszkania, czy dać krzyżyk.

W przypadku osoby z uprawnieniem IN powinien zostać wpisany nr oddziału NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub kiedy recepta dotyczyłaby osoby bezdomnej - nr oddziału na terenie którego mieści się świadczeniodawca.

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj