Co pracownicy aptek myślą o przedstawicielach farmaceutycznych? | farmacja.pl

Co pracownicy aptek myślą o przedstawicielach farmaceutycznych?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-09-15 12:16:04 /

Grupa Farmacja.net przeprowadziła badanie wśród pracowników aptek na temat sposobu postrzegania przez nich przedstawicieli farmaceutycznych. Czy ich wizyty rzeczywiście wpływają na rekomendacje pracowników aptek?

W badaniu zapytano 128 farmaceutów i techników farmaceutycznych o ich kontakty z przedstawicielami farmaceutycznymi. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że tylko w co piątej aptece, przedstawiciel farmaceutyczny pojawiał się tylko raz w tygodniu. W zdecydowanej większości przypadków, aptekę odwiedzało co najmniej dwóch przedstawicieli w ciągu tygodnia.

Pracownicy aptek przyznali, że najlepszą porą na odwiedziny przedstawiciela w aptece jest moment łączenia się dwóch zmian (najczęściej są to godziny 12-16) - kiedy w placówce jest najwięcej pracowników. 62,5% ankietowanych uznało też, że na wizytę przedstawiciela farmaceutycznego w aptece są skłonni poświęcić od 5 do 15 minut. Tylko 3,1% stwierdziło, że nie ma w ogóle czasu na takie zajęcie.Kiedy już przedstawiciel farmaceutyczny jest w aptece, większość ankietowanych chciałaby, aby przeprowadził on dla nich szkolenie (57,6%). Mniej lubianą formą komunikacji jest krótka informacja przy pierwszym stole (35,4%), a zdecydowanie najmniejszą popularnością cieszy się wręczenie pracownikowi apteki ulotki (4%).

Aż 89,8% ankietowanych przyznaje, że otrzymuje od przedstawicieli farmaceutycznych drobne upominki (np. długopis, notatnik, kwiaty, kawa, herbata). Zdarzają się też zaproszenia na obiad lub kolację (3,9% przypadków).

Okazuje się, że w przypadku 21,1% farmaceutów i techników farmaceutycznych, biorących udział w badaniu, wizyta przedstawiciela farmaceutycznego w aptece, nie ma żadnego wpływu na rekomendację pacjentowi konkretnego produktu. Jeszcze mniej, ankietowanych (11,7%) przyznało, że taki wpływ mają. Zdecydowana większość, bo aż 67,2% przyznało, że wizyty przedstawicieli tylko czasami wpływają na to jakie preparaty polegają pacjentom.

Źródło: grupafarmacja.net

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj