REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 11 września 2019

Co się dzieje z projektem ustawy o zawodzie farmaceuty?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

W połowie lipca do konsultacji publicznych oddany został projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Strona społeczna miała trzy tygodnie na składanie uwag do niego. Od zakończenia konsultacji minął już ponad miesiąc, ale resort zdrowia nie opublikował jeszcze opinii jakie wpłynęły na temat projektu. Co dalej z ustawą o zawodzie farmaceuty?

Dokładnie 17 lipca Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Jednocześnie resort zdrowia wyznaczył 21 dni na zgłaszanie uwag do projektu. Resort zdrowia skrócenie terminu na zgłoszenie uwag tłumaczył ważnym interesem publicznym i pilną potrzebą kompleksowego uregulowania zasad wykonywania zawodu farmaceutów oraz polepszenia standardu opieki nad pacjentami (czytaj więcej: PILNE: Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty w konsultacjach publicznych!).

Przez kolejne trzy tygodnie do Ministerstwa Zdrowia spływały uwagi strony społecznej. Wtedy też zaczęły pojawiać się krytyczne opinie na temat projektu. Zgłaszali je przedstawiciele techników farmaceutycznych, ale również środowisko farmaceutów katolickich. Ci pierwsi sprzeciwiali się zmianie art. 91 ust. 1 pkt 1 Prawa farmaceutycznego – dotyczącego zakazu wydawania przez techników leków zawierających substancje bardzo silnie działające (czytaj więcej: Ustawa o zawodzie farmaceuty ograniczy uprawnienia techników? Zapowiadają protest… ). Ci drudzy domagali się dopisania do projektu zapisów dotyczących klauzuli sumienia (czytaj więcej: Apelują o dopisanie klauzuli sumienia do ustawy o zawodzie farmaceuty).

REKLAMA

Jeszcze więcej krytycznych opinii na temat projektu przedostało się do opinii publicznej w połowie sierpnia. Po zakończeniu konsultacji publicznych, swoimi stanowiskami o podzielili się też przedsiębiorcy z rynku aptecznego. Głosem takich organizacji jak Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Business Center Club czy ZPA PharmaNET, skrytykowali większość zapisów regulujących funkcjonowanie zawodu farmaceuty i pracę aptek (czytaj więcej: Przedsiębiorcy krytykują projekt ustawy o zawodzie farmaceuty). W odpowiedzi na tę krytykę swoje stanowisko przedstawiła również Naczelna Izba Aptekarska (czytaj więcej: Samorząd aptekarski chce demaskować „czarne owce” wśród farmaceutów…).

REKLAMA

Projekt ustawy o zawodzie po konsultacjach publicznych. I co dalej?

Konsultacje publiczne projektu ustawy o zawodzie farmaceuty zakończyły się 8 sierpnia. Od tego momentu w Rządowym Centrum Legislacyjnym nie pojawiła się żadna nowa informacja na temat prac nad tym aktem prawnym. Resort zdrowia nie udostępnił też oficjalnie opinii, jakie wpłynęły od strony społecznej. Wiadomo jedynie, że było ich wiele i często były sprzeczne. Taką informację przekazał już pod koniec lipca wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, odpowiadając na interpelację posła Tomasza Kostusia (czytaj więcej: Trwają konsultacje ustawy o zawodzie farmaceuty. Zgłaszane uwagi są często sprzeczne…).

– Rolą konsultacji społecznych nie jest uwzględnienie wszystkich zgłaszanych uwag. Stanowiska środowisk farmaceutów były i będą oczywiście brane pod uwagę przy kształtowaniu projektu, niemniej jednak wiele kwestii nim regulowanych pozostaje przedmiotem sporu również w ramach tej grupy zawodowej. W konsekwencji, zgłaszane propozycje są często wzajemnie sprzeczne – informował Maciej Miłkowski.

Te słowa potwierdził też wiceminister Janusz Cieszyński w trakcie wywiadu dla MGR.FARM, przeprowadzonego pod koniec sierpnia (czytaj więcej: Janusz Cieszyński: kary dla aptek powinny pozostać na dotychczasowym poziomie).

– Do projektu spłynęło bardzo wiele uwag. Naturalny tok prac jest taki, że wszystkie te uwagi musimy przeanalizować, przygotować na nie odpowiedzi. Następnie jest możliwość zorganizowania konferencji uzgodnieniowej. W jej trakcie strony, które przedstawiały wykluczające się uwagi, będą mogły raz jeszcze przedyskutować swoje stanowisko, a my na tej podstawie będziemy mogli się do nich odnieść i wypracować kompromisowe rozwiązanie. To umożliwi kompleksowe przygotowanie projektu i przekazanie go pod obrady Rady Ministrów – mówił Cieszyński.

Jednocześnie zwrócił też uwagę, że gdy ustawa jest przyjęta przez Radę Ministrów, w zasadzie może natychmiast trafić do Sejmu.

– Jeżeli chodzi o prace sejmowe, to decyduje o nich Marszałek Sejmu, który odpowiada za porządek obrad. Ministerstwo już w tej kadencji wielokrotnie dowiodło, że jesteśmy skuteczni we wdrażaniu nowych przepisów. Wiele z naszych deklaracji składanych środowisku farmaceutów zostało zrealizowanych – mówił tajemniczo Janusz Cieszyński.

Ustawa o zawodzie farmaceuty jeszcze w tej kadencji Sejmu?

Wczoraj Marszałek Sejmu przedstawił harmonogram obrad podczas najbliższego posiedzenia Sejmu – ostatniego już w tej kadencji. Okazuje się, że ma no trwać dwa dni: 11 września i… 15 października. To informacja dość zaskakująca, gdyż oznacza, że rozpoczęte dzisiaj posiedzenie Sejmu zostanie dokończone już po wyborach parlamentarnych. Co to oznacza w kontekście projektu ustawy o zawodzie farmaceuty? Teoretycznie daje do dodatkowy miesiąc na prace legislacyjne nad ustawą, zatwierdzenie jej przez Radę Ministrów i skierowanie do Sejmu.

– Sejm w starym składzie, może 15-16 października zająć się ustawą o zawodzie farmaceuty. Takie plany miało Ministerstwo Zdrowia, teraz wiadomo, że posiedzenie będzie. Ustawy o zawodzie farmaceuty nie ma na razie w porządku. Ustawa do łatwych nie należy – pisze na Twitterze Aleksandra Kurowska, dziennikarka branżowa i redaktor naczelna serwisu PolitykaZdrowotna.com.

Czy taki scenariusz jest możliwy? Zdaniem Janusza Cieszyńskiego Ministerstwo już w tej kadencji wielokrotnie dowiodło, że jest skuteczne we wdrażaniu nowych przepisów. Przypomina też, że wiele z deklaracji składanych środowisku farmaceutów zostało zrealizowanych.

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych