Co ustalono w sprawie szkoleń farmaceutów? | farmacja.pl

Co ustalono w sprawie szkoleń farmaceutów?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-12-01 07:50:00 /

22 listopada w siedzibie PTFarm odbyła się konferencja uzgodnieniowa, która miała na celu opracowanie projektu rozporządzenia w sprawie szkoleń ciągłych farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowaniach farmaceutycznych. Projekt przestawiony przez resort zdrowia wzbudził wiele kontrowersji i w sumie wpłynęło do niego blisko 70 uwag. Które zostały ostatecznie uwzględnione?

Gospodarzem konferencji uzgodnieniowej byli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, a wzięli w niej udział przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz samorządu aptekarskiego reprezentowanego przez Elżbietę Piotrowska-Rutkowską, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

- Obecnie dopracowujemy projekt, mając na uwadze zgodność projektowanych przepisów z upoważnieniem ustawowym - informuje nas Milena Kruszewska, rzecznik prasowa Ministerstwa Zdrowia. - Następnie projekt rozporządzenia zostanie przekazany do akceptacji Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia przed skierowaniem do Rządowego Centrum Legislacji w celu rozpatrzenia przez komisję prawniczą.

Podczas konferencji 22 listopada przedyskutowano dogłębnie projektowane przepisy.

- Wszystkie podmioty zgłosiły poprawki do projektu, które w większości zostały uwzględnione - wyjaśnia Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej. - Większość podmiotów miało zgodne wizje, co do ostatecznego kształtu rozporządzenia. W wyniku dyskusji osiągnięto konsensus.

Główne zmiany wprowadzone do projektu rozporządzenia to m.in.:rozszerzenie katalogu szkoleń ciągłych o farmację kliniczną, badania kliniczne, radiofarmację czy farmację onkologiczną.
zmienienie zasad naliczania punktacji szkoleń ciągłych.

Samorząd aptekarski w uwagach zgłoszonych do projektu proponował też przywrócenie punktowanych szkoleń z zakresu homeopatii jako odrębnej dziedziny wiedzy objętej ramowym programem szkoleń ciągłych.

- Każda apteka może prowadzić obrót produktami homeopatycznymi i celowym jest kształcenie farmaceuty w tym zakresie - czytamy w propozycji NRA (czytaj więcej: Nie wszystkim podobają się proponowane zmiany w szkoleniu farmaceutów).

Ta propozycja nie została jednak ostatecznie zaakceptowana. Utrzymane zostały jednak zapisy umożliwiające organizowanie punktowanych szkoleń dla farmaceutów przez samorząd aptekarski oraz towarzystwa naukowe mimo, że pomysł ten był mocno oprotestowany m.in przez przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

- Brak równorzędnych standardów dla NIA i OIA wskazanych w projekcie rozporządzenia jako organizatorów kursów obok jednostek szkolących potwierdza, iż NIA i OIA nie powinny być organizatorami kursów szkolenia ciągłego farmaceutów i należy je wykreślić z projektu rozporządzenia. Kursy szkoleniowe powinny być prowadzone wyłącznie przez jednostki szkolące, o których mowa w art. 107 a, ustawy z dnia 6 września 2001r - prawo farmaceutyczne. Tylko akredytowane jednostki szkolące mogą bowiem zapewnić pożądany wysoki poziom szkolenia ciągłego. Przemawia za tym również fakt, iż farmaceuci od wielu lat skarżą się na niezadowalający merytorycznie poziom obecnie organizowanych szkoleń ciągłych z udziałem niektórych jednostek szkolących, izb aptekarskich i firm farmaceutycznych.

Samorząd aptekarski liczy, że projekt w wersji wypracowanej na konferencji, zostanie przedłożony Ministrowi Zdrowia do podpisu.

Źródło: NIA / MZ

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj