REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 13 stycznia 2021

Co ze „Strategią na rzecz rozwoju aptek”?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Ogłoszenie podpisania przez Ministerstwo Zdrowia i NIA „Strategii na rzecz rozwoju aptek” było niespodzianką. Choć podobno prace nad nią toczyły się od miesięcy, jeszcze gdy w resorcie zdrowia pracował Janusz Cieszyński, a fakt jej podpisania opóźnił wybuch pandemii. Niespodzianką było jednak przede wszystkim to, że do prac nad dokumentem nie zaproszono innych organizacji działających na rynku aptecznym. Wyraz swojemu zaskoczeniu i rozczarowaniu tym faktem, dały one niemal natychmiast… (czytaj więcej: Przedsiębiorcy przeciwni “Strategii na rzecz rozwoju aptek”).

Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET czy Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, zaprotestowały przeciwko „Strategii…”. Wskazywały, że w ten sposób Ministerstwo faworyzuje reprezentantów jednego środowiska działającego na rynku aptecznym. Sprzeciwiały się też niektórym zapisom strategii, dotyczącym egzekwowania stosowania przepisów antykoncentracyjnych oraz kar za ich naruszanie (czytaj więcej: Ministerstwo Zdrowia i NIA podpisały “Strategię na rzecz rozwoju aptek”).

Stan realizacji „Strategii…”

W sumie „Strategia…” liczy sobie 13 punktów. Są to założenie (obietnice?) podjęcia przez resort zdrowia działań w określonych sprawach. Przy każdym z nich wskazano też okres, gdy te działania mają być podjęte. Trzy z nich dotyczyły minionego już roku 2020. Które z nich udało się zrealizować?

REKLAMA

W IV kwartale 2020 r. miała zostać uchwalona ustawa o zawodzie farmaceuty – to się udało. W momencie podpisywania „Strategii…” ustawa była już na zaawansowanym etapie procesu legislacyjnego, w Sejmie. Jej rychłe uchwalenie było więc pewne. W 2. połowie 2020 miały też zostać podjęte prace dotyczące wprowadzenia zmian wykazów leków refundowanych co 3 miesiące (a nie jak obecnie co 2 miesiące). Nie wiadomo czy takie prace podjęto. W żadnym dokumencie obecnym w RCL, czy projekcie nowelizacji kwestia ta się nie pojawia (czytaj również: Kalendarz zmian na rynku aptecznym ustalony? Oto czego można się spodziewać…).

REKLAMA

Podobnie też próżno szukać śladów podjęcia prac nad wprowadzeniem norm zapewniających udział organów samorządu aptekarskiego w postępowaniach dotyczących udzielenia, zmiany czy cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub hurtowni. A to był kolejny z punktów „Strategii…” który miał być zrealizowany do końca 2020 r.

Kontrowersje nie cichną

Niedawno poseł Andrzej Szejna skierował do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie „Strategii na rzecz rozwoju aptek”. Wskazuje on, że podpisanie dokumentu wzbudziło szereg wątpliwości ze strony przedstawicieli różnych organizacji. Przytacza m.in. słowa Ireny Rej – prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”, która zwracała uwagę na brak udziału w porozumieniu ze strony innych niż samorząd aptekarski organizacji branżowych, chociaż jego treść daleko wykracza poza sprawy związane stricte z rynkiem aptecznym.

– Niektóre zapisy zawarte w Strategii są nie tylko dalekie od realiów, ale i potencjalnie wysoce szkodliwe. Zapisy przedstawione w dokumencie nie tylko nie uwzględniają rzeczywistych potrzeb pacjentów i realnych możliwości wszystkich interesariuszy – grożą także zachwianiem całego łańcucha dystrybucyjnego oraz potencjalną koniecznością utylizacji niewiadomych ilości niewykorzystanych i przeterminowanych produktów leczniczych – wskazywała Irena Rej.

Poseł Szejna przytoczył też opinię mec. Katarzyny Czyżewskiej. Jej zdaniem proponowane w „Strategii…” rozwiązania daje potencjalnie organom samorządu możliwość ingerowania w swobodę wykonywania działalności gospodarczej, co może prowadzić do nadużyć.

– Organy samorządu uczestniczące w postępowaniach o wydanie zezwolenia będą przecież złożone z potencjalnych konkurentów przyszłego właściciela apteki – wskazywała Czyżewska.

Poseł pyta…

W rezultacie Andrzej Szejna zawarł w swojej interpelacji szereg pytań do Ministra Zdrowia. W związku z wątpliwościami ze strony różnych środowisk związanych z branżą ochrony zdrowia, pyta:

  1. Jaki charakter prawny ma rzeczone porozumienie? Czy należy je traktować jako plan legislacyjny?
  2. Kto był autorem porozumienia? Jakie osoby brały udział w jego przygotowaniu ze strony Ministerstwa Zdrowia? Jakie osoby brały udział w jego przygotowaniu ze strony Naczelnej Rady Aptekarskiej? Jakie inne podmioty, osoby lub organizacje brały udział w opracowaniu porozumienia? Kiedy i z czyjej inicjatywy rozpoczęty został proces przygotowania porozumienia?
  3. Dlaczego porozumienie zostało opracowane i podpisane jedynie przez jedną organizację działającą na rynku farmaceutycznym – samorząd aptekarski, mimo że jego treść dotyczy materii znacznie szerszej niż same relacje pomiędzy ministerstwem, a środowiskiem aptekarskim? Z jakiego powodu do przygotowania i podpisania porozumienia nie zostały dopuszczone np.: organizacje zrzeszające pacjentów, hurtowników czy organy inspekcji farmaceutycznej?
  4. Czy mając na względzie podpisanie porozumienia wyłącznie z przedstawicielami samorządu aptekarskiego, można spodziewać się, że ministerstwo będzie podpisywać podobne porozumienia także z innymi organizacjami działającymi na rynku farmaceutycznym lub z innymi samorządami zawodowymi zrzeszającymi przedstawicieli zawodów medycznych? Jeśli tak, to kiedy i z jakimi organizacjami takie porozumienia będą zawierane?
  5. Jakie działania podjęło dotychczas ministerstwo w celu realizacji porozumienia? Proszę o przekazanie wykazu działań odrębnie dla każdego punktu strategii.
  6. Czy ministerstwo podtrzymuje swoje pełne poparcie dla rozwiązań zawartych w porozumieniu? Czy deklarowane terminy wywiązania się przez ministerstwo z poszczególnych punktów strategii pozostały bez zmian? Jeśli nie, to jakie zmiany zaszły w ich zakresie?
  7. Czy podpisanie i treść strategii były konsultowane z innymi członkami Rady Ministrów?
  8. Czy Ministerstwo Zdrowia opracowało w jakiejś formie ocenę skutków realizacji poszczególnych punktów porozumienia, szczególnie pod kątem wpływu na wprowadzenia deklarowanych zmian w przepisach na dostęp do usług aptecznych i leków dla pacjentów? Jeśli nie, to wnioskuję o przygotowanie takiej analizy.

©MGR.FARM

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych