REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 4 stycznia 2021

CSIOZ uruchomił możliwość weryfikacji recept dla pacjentów z uprawnieniem S i C

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 31 grudnia 2020 r. udostępniło funkcjonalność na Platformie P1, która umożliwia weryfikację wystawionych dla pacjentów recept. Chodzi o możliwość sprawdzenia przez lekarza POZ (przy uprawnieniu C) czy lekarza ze szpitala lub przychodni specjalistycznej (przy uprawnieniu S i C)  ilości i rodzaju leków, które konkretny pacjent miał wypisane i już wykupił. Tym samym udało się dotrzymać już raz przesuniętego terminu wdrażającego ww. usługę. Przypomnienia wymaga fakt, że przepisy zmieniły się 1 lipca ubiegłego roku.

Na stronie MZ zamieszczono komunikat o następującej treści.

REKLAMA

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2020 r. możliwa będzie realizacja przez  pracowników medycznych obowiązku weryfikacji informacji o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobach medycznych przepisanych na recepcie w postaci elektronicznej świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75 rok życia oraz świadczeniobiorcom w okresie ciąży, a także uzyskanie dostępu do informacji o realizacji recepty (w postaci elektronicznej i papierowej), na której przepisano wspomniane produkty.

REKLAMA

Powyższe informacje udostępniane są pracownikom medycznym (lekarzom POZ, a za zgodą pacjenta wyrażoną przez Internetowe Konto Pacjenta – również specjalistom) w celu weryfikacji, przed wystawieniem recept dla powyższej kategorii świadczeniobiorców, jakie produkty są stosowane lub zalecane danemu pacjentowi, co ma znaczenie m.in. dla bezpieczeństwa i skuteczności leczenia pacjentów.

Oznacza to możliwość wystawiania recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75 rok życia oraz dla świadczeniobiorców w okresie ciąży także przez pracowników w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Źródło: MZ/KO

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych