Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 19 maja 2017

Cukrzyca – wielozadaniowe wyzwanie dla farmaceuty XXI wieku

Wydarzenie było formą realizacji jednego ze statutowych założeń Polskiego Towarzystwa […]

Wydarzenie było formą realizacji jednego ze statutowych założeń Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji, którym jest ciągłe podnoszenie poziomu naukowego przyszłych farmaceutów. Tematyka skupiona była wokół jednej z najpowszechniejszych obecnie chorób cywilizacyjnych, jaką jest cukrzyca. Prelegenci poruszyli aspekt innowacji, stosowanych obecnie w leczeniu choroby.

Dzięki dr n. med. Annie Mikosik – Roczyńskiej uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się, czym jest nowoczesna metoda TREG, używana przy terapii cukrzycy typu 1. Dr n. med. Bogumił Wolnik omówił najnowsze trendy dotyczące leków diabetologicznych, stosowanych w przypadku cukrzycy typu 2. Poruszony został także temat znaczenia odpowiedniej diety w terapii choroby, który przedstawiła dr Małgorzata Grembecka. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Strojka oraz Klinikę Nadciśnienia i Diabetologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Najważniejszym punktem spotkania był Konkurs Umiejętności Klinicznych. To innowacyjny w skali krajowej projekt, którego celem jest popularyzacja farmacji klinicznej w Polsce i zachęcenie studentów farmacji do pogłębiania swojej wiedzy w dziedzinach bezpośrednio z nią związanych. Patronem Merytorycznym tegorocznej edycji był prof. dr hab. Roman Kaliszan. Tym razem przedmiotem konkursu były choroby metaboliczne. Zadaniem uczestników konkursu było analizowanie przypadków klinicznych i zaproponowanie optymalnej farmakoterapii z uwzględnieniem wszelkich uwag dotyczących diety i stanu pacjenta. Najlepszym zespołem uznana została para Bartłomiej Nycz i Olga Wronikowska z lubelskiego oddziału PTSF.

Równolegle toczył się Ogólnopolski Konkurs Receptury Aptecznej, którego Opiekunem Merytorycznym była prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Sznitowska. Jego celem jest promowanie nowoczesnej receptury aptecznej, a także sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych studentów farmacji w obszarze technologii postaci leku. Zwyciężczynią zmagań została Olga Świerzbińska z Białegostoku.

W trakcie konferencji Przewodnicząca PTSF Katarzyna Kopacz i Prezydent IFMSA-Poland Paulina Birula podpisały porozumienie o współpracy między organizacjami. Mamy nadzieję, że współpraca między studentami farmacji i medycyny nabierze nowego znaczenia i będzie owocna dla obu organizacji.

W Gdańsku gościło ponad 130 studentów farmacji z wydziałów farmaceutycznych w całej Polsce. Sponsorami wydarzenia były firmy Polfa Tarchomin, Takeda, Fagron, Gedeon Richter oraz portal farmacja.net, będący jednocześnie Patronem Medialnym spotkania – podobnie, jak i portale mgr.farm oraz farmacja.pl

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: Rektor, prof. dr hab Marcin Gruchała, Prorektor ds. Studenckich dr hab. Tomasz Smiatacz, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Michał Markuszewski, Fundacja im. Lesława A.Pagi oraz Naczelna Izba Aptekarska, która była także fundatorem nagród Ogólnopolskiego Konkursu Umiejętności Klinicznych. Wspierali nas także Zakład Zielarski Kawon oraz program Study in Gdańsk.

Źródło: materiały prasowe

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz