REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 18 października 2019

Czas ważności e-recepty to 365 dni? Nie do końca i nie zawsze…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Od 7 września obowiązują nowe przepisy dotyczące wystawiania i realizacji elektronicznych recept. Jedna ze zmian dotyczy terminu ważności e-recepty. Obecnie wynosi on 365 dni od daty jej wystawienia. Okazuje się jednak, że w praktyce elektroniczne recepty nie zawsze będzie można zrealizować przez tak długi okres. A wszystko przez nowy sposób wydawania leków w aptekach z e-recept…

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 7 września (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia) e-recepta jest ważna 365 dni od daty jej wystawienia lub „daty realizacji od”. Terminy realizacji recept papierowych pozostają bez zmian — 30 dni. Ponadto, dla określonych leków przewidziane są wyjątki, jeśli chodzi o czas ważności e-recepty. I tak dla antybiotyku termin realizacji to 7 dni, dla produktów immunologicznych wytwarzanych indywidualnie dla pacjenta — 120 dni. Z kolei dla środków odurzających, substancji psychotropowych oraz preparatów zawierających te środki lub substancje oraz prekursory kategorii 1 — 30 dni.

Czy to oznacza, że pacjent wszystkie pozostałe leki przepisane mu na e-recepcie będzie mógł wykupić przez kolejne 365 dni? Niestety nie. Tak długi termin realizacji będzie dotyczył tylko tych e-recept, na których przepisano ilość leku na maksymalny czas terapii – 360 dni. Uprawnienie do wystawienia elektronicznej recepty na tak długi czas leczenia uzyskali 7 września lekarze, lekarze dentyści, felczerzy oraz starsi felczerzy. Jeśli na e-recepcie znajdzie się ilość leku na krótszy czas terapii, pacjent będzie mógł ją zrealizować wyłącznie w tym czasie. Jednocześnie pielęgniarki mogą wystawić receptą maksymalnie na 180 dni stosowania (czytaj więcej: Zmiany w przepisach o receptach i matematyczna łamigłówka dla farmaceutów).

REKLAMA

Sytuacja taka wynika z wprowadzonego do prawa farmaceutycznego i obowiązującego również od 7 września art. 96a ust. 7a. Mówi on, że po upływie 30 dni od daty wystawienia e-recepty albo naniesionej na niej daty realizacji „od dnia”, jest ona realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”. Co to oznacza w praktyce i jak wpływa na czas ważności e-recepty?

REKLAMA

Od czego zależy czas ważności e-recepty?

Otóż jeśli lekarz przepisze pacjentowi ilość leku na maksymalny czas terapii 360 dni, ale do apteki przyjdzie on dopiero po 300 dniach od jej wystawienia, to pacjent otrzyma lek tylko na… 60 dni terapii. Po wejściu nowych przepisów w środowisku aptekarskim trwały dyskusje czy rzeczywiście w ten sposób należy interpretować nowe przepisy. Potwierdziło to ostatnio Ministerstwo Zdrowia, wydając wspólnie z CSIOZ i NFZ informator pt. „E-recepta: pytania i odpowiedzi na pracowników medycznych uprawnionych do wystawiania e-recept i aptekarzy”.

Taka interpretacja przepisów niesie ze sobą też kolejne konsekwencje. Oznacza bowiem, że e-recepta jest tak naprawdę ważna tylko przez okres, na jaki zostały przepisane na niej leki. Zatem jeśli lekarz przepisze pacjentowi ilość leków potrzebną na 90 dni terapii (co będzie wynikało z liczby opakowań, ich wielkości i dawkowania), to pacjent będzie mógł ją zrealizować tylko przez te 90 dni. Jednocześnie już po 30 dniach od wystawienia e-recepty, będzie mógł otrzymać z niej tylko lek na 60 dni… i tak z każdym kolejnym dniem „pula” leku pozostała mu do dokończenia terapii będzie się kurczyć (czytaj więcej: WAŻNE: Jak liczyć e-receptę? Ministerstwo Zdrowia odpowiada…).Kalkulator e-recepty

Taki sposób „odliczania” leków z e-recepty, w zależności od czasu jaki upłynął od jej wystawienia, to nowość w polskich aptekach. W rezultacie budzi nadal budzi wiele kontrowersji i obaw. Szczególnie, że Ministerstwo Zdrowia czy dostawcy oprogramowania aptecznego nie dostarczyli jak na razie żadnego narzędzia informatycznego, które wspierałoby pracowników aptek w dokonywaniu obliczeń (czytaj więcej: Kalkulator e-recepty będzie niezbędny w każdej aptece?).

Takie narzędzie dostarczyła Grupa Farmacja.net. To „Kalkulator e-recepty”, który dostępny jest całkowicie bezpłatnie w aplikacji Pharm:assistant. Umożliwia on wyliczenie ilości leku, jaką apteka będzie mogła wydać pacjentowi po 30 dniach od daty jej wystawienia. Jednocześnie pozwala on uwzględnić ilość leku, jaką pacjent już otrzymał. Obecnie dostępna jest wersja 3.0 kalkulatora (czytaj również: Kalkulator e-recepty na komputerze aptecznym lub telefonie? Instalacja jest prosta…).Kontrowersyjne sytuacje i zmiany

Nowe przepisy budzą nowe obawy i kontrowersje wśród pracowników aptek. Problematyczne bowiem okazują się np. recepty z niestandardowym dawkowaniem. Jak obliczyć ilość leku jaką można wydać pacjentowi, jeśli na recepcie jest zapisana maść lub krople do oczu? Czy w przypadku insuliny należy też przeliczać jednostki? Jak wyliczyć czas, na jaki starczy dziecku mleko?

W ostatnim czasie Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło tylko jedną z tych kontrowersyjnych sytuacji. A dotyczyła ona przepisania na e-recepcie leku bez dawkowania. W takiej sytuacji nie ma bowiem możliwości przeliczenia, na jaki okres pacjent ma przepisany lek. Ministerstwo zdrowia wyjaśniło, że taka recepta jest wystawiona nieprawidłowo. Aktualnie przepisy umożliwiają pracownikowi apteki, w takiej sytuacji wydanie pacjentowi dwóch najmniejszych opakowań leku. Uprawnienie to wynika to z rozporządzenia w sprawie recept. Natomiast po upływie 30 dni od wystawienia takiej recepty, pacjent nie otrzyma z niej już żadnego opakowania (czytaj więcej: Kiedy farmaceuta powinien odmówić realizacji recepty bez dawkowania?).

Jednocześnie resort zdrowia dostrzegł uwagi farmaceutów dotyczące nowych przepisów i zapowiedział zmiany. Aktualnie w trakcie konsultacji publicznych znajduje się projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept. Zgodnie z nim osoba uprawniona do wystawienia recepty będzie mogła oznaczyć czas ważności e-recepty, poprzez określenie terminu jej realizacji. Nie będzie on mógł być dłuższy jednak niż 365 dni. Jednocześnie w przypadku braku takiego oznaczenia, czas ważności e-recepty będzie wynosić 30 dni od daty jej wystawienia. Innymi słowy lekarz lub pielęgniarka będzie mogła podjąć decyzję o wydłużeniu terminu realizacji recepty w postaci elektronicznej w oparciu o aktualną wiedzę medyczną oraz dostępną dokumentację medyczną pacjenta (czytaj więcej: Kolejne ważne zmiany! Lekarz określi termin realizacji e-recepty…).

Na zmiany przyjdzie poczekać…

Warto pamiętać, że proponowane przez resort zdrowia zmiany wejdą najwcześniej za 30 dni (bo tyle trwa okres konsultacji publicznych). Jednocześnie nie będą one obowiązywać wstecz. To oznacza, że wszystkie e-recepty wystawione po 7 września pracownicy aptek muszą realizować według nowych przepisów wynikających z art. 96a ust. 7a Prawa farmaceutycznego (czytaj więcej: Kalkulator e-recepty będzie niezbędny w każdej aptece?).

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych