REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 25 kwietnia 2019

Czy dane w polu świadczeniodawca mogą być naniesione ręcznie?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Piszę z zapytaniem odnośnie realizacji recept. Czy dobrze rozumiem, że wg nowelizacji rozporządzenia z 13 września 2018 recepta „pro auctore” z danymi świadczeniodawcy – w tym przypadku imię, nazwisko, adres, numer telefonu lekarza, naniesionymi ręcznie jest uważana za dobrze wystawioną i podlega refundacji?
A fragment ustawy z kwietnia- „2. Dane określone w art. 96a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne są nanoszone na receptę wystawianą w postaci papierowej za pomocą nadruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez uszkodzenia recepty” już nas nie obowiązuje?

„§ 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Dane określone w art. 96a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne, zamieszczane na recepcie wystawianej w postaci papierowej, nanosi się na awersie recepty w sposób czytelny i trwały oraz niebudzący zastrzeżeń co do autentyczności recepty, w tym za pomocą wydruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez uszkodzenia recepty.”; ”

poprzednio:

” § 4. 1. Dane określone w art. 96a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne, zamieszczane na recepcie wystawianej w postaci papierowej, nanosi się na awersie recepty w sposób czytelny i trwały, w tym za pomocą wydruku, pieczątki lub naklejki w sposób niebudzący zastrzeżeń co do autentyczności recepty.
2. Dane określone w art. 96a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne są nanoszone na receptę wystawianą w postaci papierowej za pomocą nadruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez uszkodzenia recepty. ”

REKLAMA

Odp.: W takim przypadku, jeżeli nie ma podejrzeń co do autentyczności recepty, można ją zrealizować. Jeśli natomiast recepta wzbudza wątpliwości nie należy jej realizować. Przepisy § 4 wprowadziły niepotrzebny zamęt i pole do kreatywności. Ministerstwo Zdrowia z kolei nie widzi problemu.

REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych