REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 21 grudnia 2018

Czy e-recepta ułatwi seniorom dostęp do bezpłatnych leków?

Artykuł pochodzi z serwisu

Zdaniem farmaceutów oraz lekarzy osoby powyżej 75. roku życia powinny dostawać recepty na bezpłatne leki od wszystkich specjalistów. Obecnie mogą przepisywać je tylko lekarze POZ i pielęgniarki. Informatyzacja sprawia w systemie będzie widać, jakie leki przepisano seniorom.

W tej chwili recepty na bezpłatne leki 75+ (z listy „S”) mogą wypisywać lekarze lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). To ograniczenie ma na celu kontrolowanie, ile i jakie leki zażywają seniorzy oraz zapobieganie ich nadużywaniu – jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

Ułatwienie dla seniorów

Jednak lekarze i farmaceuci uważają, że dzięki informatyzacji wszystkie przepisane leki będzie widać w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Zatem należy rozszerzyć prawo do wystawiania recept na bezpłatne medykamenty na innych specjalistów. Przede wszystkim bardzo ułatwiłoby to życie pacjentom. Obecnie często muszą chodzić do dwóch lekarzy – na konsultację do specjalisty i po receptę do POZ.

REKLAMA

Zwolennikiem takiej zmiany jest Marek Tomków, wiceprezes naczelnej Rady Aptekarskiej.

REKLAMA

– Obowiązujące rozwiązanie sprawia, że wydłużają się kolejki do POZ, bo specjaliści piszą tylko kartkę i wysyłają pacjenta do lekarza pierwszego kontaktu. Prowadzi to do absurdów, że bezpłatnego leku dla seniora nie może przepisać geriatra czy leczący go kardiolog, ale może pracujący w POZ pediatra czy pielęgniarka. De facto lekarze, którzy najczęściej leczą 70-latków, nie mogą im wystawiać recept na bezpłatne leki – mówi dla Gazety Prawnej.

Resort nie planuje zmian

W przypadku e-recepty historia wypisywanych leków będzie widoczna w IKP. Jak argumentuje Tomków, każdy specjalista będzie mógł sprawdzić, czy tego samego leku nie przepisał lekarz rodzinny.

– A więc idea, że przepisywanie leków 75+ powinno być koordynowane przez POZ, ma sens tylko do momentu upowszechnienia e-recepty i IKP, gdzie będzie widać, co zostało przepisane, wykupione itd. – dodaje. Również lekarze POZ byliby zadowoleni z takiej zmiany. Ich zdaniem kontrola przyjmowania leków będzie w ramach e-recepty.

Marek Tomków przekonuje, że lista „S” jest bogata. W rezultacie problem z odsyłaniem pacjentów przez specjalistów jest coraz bardziej powszechny. Znajduje się na niej mnóstwo leków bardzo popularnych, dotyczących takich chorób, jak cukrzyca, nadciśnienie, problemy ze stawami oraz oczami. Jednak wiceminister zdrowia Marcin Czech nie planuje zmiany zapisu pozwalającego na wypisywanie tych leków tylko lekarzom Państwowej Opieki Zdrowotnej (czytaj również: Lista bezpłatnych leków dla seniorów będzie krótsza…).

– Lekarz pierwszego kontaktu ma być koordynatorem leczenia. Celem takiej regulacji jest skierowanie seniorów tam, gdzie kolejki są najkrótsze, a lekarz najłatwiej dostępny – przekonywał. Dodał także, że takie zmiany mogłyby nastąpić najwcześniej po wdrożeniu pakietu e-zdrowie.

Takie podejście dziwi zarówno lekarzy, jak i farmaceutów. Ich zdaniem to właśnie system e-recepty ma umożliwić wdrażanie różnego rodzaju ułatwień dla pacjentów, zwiększając ich bezpieczeństwo.

Źródło: IK/gazetaprawna.pl

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz