Czy farmaceuta powinien ostrzec o efektach ubocznych suplementu diety? | farmacja.pl

Czy farmaceuta powinien ostrzec o efektach ubocznych suplementu diety?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-07-17 09:50:00 /

Kobieta kupiła za radą farmaceuty pewien suplement diety. Po kilkunastu dniach na jej skórze pojawiły się przebarwienia. Lekarz stwierdził, że zostały spowodowane jednoczesnym braniem suplementów i leków. Czy farmaceuta powinien był uprzedzić ją przed możliwością takiego działania niepożądanego stosowania suplementu?

Takie pytanie zadała jedna z czytelniczek Gazety Wyborczej, na które odpowiedzi udzieliła dr hab. Justyna Zajdel z Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zdaniem ekspert, farmaceuta powinien uprzedzić o możliwości takiej interakcji.

- Zgodnie z Ustawą o izbach aptekarskich wykonywanie zawodu farmaceuty polega między innymi na udzielaniu informacji i porad dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotem obrotu w aptekach. Do obowiązku informowania na temat wydawanych produktów odnosi się także Rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki leków i wyrobów medycznych, zgodnie z którymi „osoba wydająca produkt leczniczy lub wyrób medyczny (…) udziela, w razie potrzeby, osobie odbierającej produkt leczniczy lub wyrób medyczny informacji co do sposobu jego stosowania i przechowywania oraz innych dotyczących działania farmakologicznego i ewentualnych interakcji, w które może on wchodzić” - pisze Zajdel.

Osoba wydająca z apteki leki, wyroby medyczne lub suplementy diety powinna udzielić kupującemu informacji na temat ewentualnych interakcji, w jakie może wchodzić wydawany produkt. Szczególne znaczenie ma to w sytuacji, gdy osoba wydająca żądany produkt realizuje jednocześnie receptę na lek, który wchodzi lub z największym prawdopodobieństwem może wchodzić w interakcję z suplementem diety wybranym przez pacjent.
Problem polega jednak na tym, że pacjenci coraz częściej decyzję o suplementacji podejmują pod wpływem reklamy danego produktu. Reklama suplementów diety może być kierowana do publicznej wiadomości za pośrednictwem różnego rodzaju mediów, co powoduje, że decyzja o ich zakupie zapada najczęściej bez konsultacji z lekarzem lub osobą wykonującą innymi zawód medyczny. Biorąc pod uwagę zarówno sposób, w jaki mogą być reklamowane suplementy diety, jak również to, że suplementy dostępne są bez recepty, informacja dotycząca ich stosowania, jak również informacja odnośnie potencjalnych interakcji z innymi produktami przyjmowanymi przez pacjenta powinny mieć szczególnie rzetelny i szczegółowy zakres.

- Reasumując, mogłaby pani dochodzić rekompensaty za doznane szkody. Podstawą odpowiedzialności farmaceuty byłoby w tym przypadku zaniechanie informacji, w wyniku czego pacjent jednocześnie przyjmował lek i suplement diety, między którymi doszło do interakcji skutkującej wystąpieniem negatywnych następstw dla jego zdrowia - radzi czytelniczce Justyna Zajdel.

Więcej na ten temat na stronach Gazety Wyborczej.

Źródło: wyborcza.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj