Czy inwentaryzacja apteki poza godzinami jej funkcjonowania jest legalna? | farmacja.pl

Czy inwentaryzacja apteki poza godzinami jej funkcjonowania jest legalna?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-11-16 11:29:05 /

"Jestem technikiem farmacji. Apteka wyznaczyła termin inwentaryzacji na sobotę i niedzielę. Dodam, że apteka czynna jest w sobotę w godzinach 9-17, a w niedzielę 10-16. Proszę mi powiedzieć, czy inwentaryzacja może przebiegać po godzinach pracy apteki?" - czytelniczka pyta prawnika...

- Dowiedziałam się również, że ostatnia inwentaryzacja była przeprowadzona w dniu, kiedy apteka pracuje w godzinach 9-21. Pracownikom kazano zaczynać o 21 i pozostać w pracy do 3:00 nad ranem. Jak to jest możliwe? Czy pracodawca może żądać ode mnie takich naruszeń? Apteka nie funkcjonuje jako apteka nocna-dyżurująca. Ani ja jako technik farmacji nie mogę pracować na dyżurach nocnych. Inna sytuacja: czy jeżeli w aptece w niedzielę pracuje tylko jedna osoba i jest to magister, to ja muszę przyjść tego dnia na inwentaryzację - dodaje czytelniczka serwisu praca.trojmiasto.pl.

Zdaniem Pawła Kasprzyka - radcy prawnego - nie należy utożsamiać czasu pracy apteki z czasem pracy danej osoby, w tym konkretnym przypadku czytelniczki, która jest technikiem farmaceutycznym.

- W tym kontekście odpowiadając na pytania czytelniczki dotyczące możliwości wykonania inwentaryzacji po godzinach pracy apteki, a zwłaszcza po godzinach pracy czytelniczki, wskazuję że jest to dopuszczalne - odpowiada prawnik, dodając jednocześnie, że pracownikowi przysługują określone uprawnienia związane z pracą w godzinach nadliczbowych.

Zgodnie z art. 151 § 1 Kodeksu pracy: Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;

2) szczególnych potrzeb pracodawcy.
- Niewątpliwie inwentaryzację w aptece można kwalifikować jako "szczególną potrzebę pracodawcy". Z praktycznego punktu widzenia wydaje się, że jej przeprowadzenie po godzinach pracy apteki jest całkowicie zasadne i racjonalne - pisze Paweł Kasprzyk.

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

1) 100 proc. wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

a) w nocy,
b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;

2) 50 proc. wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronach serwisu [b]Trójmiasto.pl[b].

Źródło: praca.trojmiasto.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj