REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 2 października 2018

Czy już wiesz, co wyróżnia leki nasic®?

REKLAMA

Stosowanie miejscowych leków obkurczających śluzówkę nosa jest obecnie bardzo powszechnym postępowaniem, w przebiegu objawowego leczenia nieżytu nosa o różnej etiologii. Działanie takie wynika nie tylko z faktu, iż znacząco poprawiają one komfort chorego, ale również z uwagi na minimalizowanie ryzyka rozwoju powikłań nieżytu nosa, szczególnie w grupie pediatrycznej [1]. Postępowanie takie rekomendowane jest również w większości wytycznych [2].
Dlatego też na aptecznej półce mamy obecnie wiele preparatów zawierających w swoim składzie substancje udrażniające, ale wszystkie są takie same?
Czym na ich tle wyróżnia się nasic®?

REKLAMA

REKLAMA

1. KSYLOMETAZOLINA

Ksylometazolina od trzech dekad jest jedną z najczęściej stosowanych substancji w objawowym leczeniu kataru i cieszy się również dużym uznaniem [3].
To cząsteczka z grupy sympatykomimetyków, której działanie związane jest z pobudzaniem receptorów alfa-adrenergicznych w błonie śluzowej nosa, a tym samym obkurczaniem drobnych naczynek krwionośnych w niej zlokalizowanych. Działanie takie prowadzi do zmniejszenia przekrwienia, obrzęku i stanu zapalnego w jamie nosowej, a także redukcji wydzieliny, a to poprawia oddychanie i drenaż zatok [2,3,4].
Dodatkową zaletą miejscowego podania tej substancji jest ograniczenie narażenia organizmu na ogólnoustrojowe działanie, a tym samym redukcję działań niepożądanych [3].

Skuteczność działania ksylometazoliny została wykazana w badaniach klinicznych [2]. Jej efekt terapeutyczny był zauważalny zarówno w obiektywnych badaniach instrumentalnych, jak i subiektywnym wrażeniu pacjentów i utrzymywał się długo, bo od 10 do 12 godzin. Dodatkowo zaobserwowano, że jest to lek o wysokim profilu bezpieczeństwa i jest dobrze tolerowany [5]. Jego działanie jest również szybkie, bo można je zaobserwować już po 5-10 minutach od podania [6].
Skuteczność, bezpieczeństwo i dobrą tolerancję wykazano również dla preparatów ksylometazoliny w dawce pediatrycznej (0,05%), w oparciu o badania przeprowadzone w grupie dzieci w wieku 1-6 lat [7].

2. DRUGI SKŁADNIK AKTYWNY – DEKSOPANTENOL (lepiej znany jako PANTENOL)

Część preparatów z ksylometazoliną dostępnych na rynku farmaceutycznym posiada w swoim składzie dodatkowe substancje pomocnicze lub aktywne, które mają za zadanie wzmocnić lub uzupełnić jej działanie. Jednym z takich związków jest deksopantenol zastosowany w nasic® oraz nasic® kids.

Obserwacje kliniczne pokazują, że przy wielokrotnym stosowaniu ksylometazoliny jej efekt słabnie, a dodatkowo upośledzeniu ulega funkcja rzęsek [2]. Bardzo często w przebiegu kataru, w nosie pojawiają się również liczne podrażnienia, a nawet rany, które mogą być związane z wysuszeniem oraz podrażnieniem w wyniku częstego wydmuchiwania oraz zalegania zapalnej wydzieliny. Doskonałym rozwiązaniem na te problemy jest zastosowanie deksopantenolu. To substancja, której najważniejszym działaniem jest przyśpieszanie regeneracji skóry, a także gojenia się ran [6]. Dlatego stosowanie deksopanetenolu w leczeniu stanów zapalnych błony śluzowej nosa uważa się obecnie za standard [3].

Połączenie wspomnianych dwóch substancji czynnych poddano obserwacjom klinicznym. Badanie było randomizowane i podwójnie zaślepione. Oceniano w nim poprawę objawów związanych z nieżytem nosa po upływie trzech dni od podania leku i początku choroby. Pod uwagę wzięto zarówno symptomy subiektywne, jak zatkanie i wyciek z nosa, a także obiektywne (oceniane przez otolaryngologów) zaczerwienienie i obrzęk małżowin. Obserwacja wykazała, że w zakresie wszystkich tych parametrów łączne stosowanie przez pacjentów uczestniczących w badaniu leku nasic®, z kombinacją ksylometazoliny i deksopantenolu zapewniało większą skuteczność (wyniki przedstawia poniższy wykres, Ryc. 1).
W grupie badanej dużo większy był również odsetek osób wyleczonych [2,3].

* Na podstawie: Mosges R et al. Opis wpływu deksopantenolu na łagodzenie objawów w przebiegu ostrego nieżytu nosa leczonego preparatami w aerozolu zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej nosa. Adv Ther 2017; 34(8); 1850-1858.

Efekt najprawdopodobniej związany jest z faktem synergistycznego działania obu związków – poprzez ochronny wpływ deksopantenolu na nabłonek, wzmacniane jest obkurczające działanie ksylometazoliny. Cecha ta stawia takie połączenie jako pierwszy wybór podczas rekomendacji leczenia objawowego w katarze infekcyjnym. Co ważne, jest ono również bezpieczne i dobrze tolerowane. Poza tym dodatek deksopantenolu w leku nasic® wpływa na skrócenie czasu potrzebnego do stosowania leczenia obkurczającego, a tym samym minimalizuje ryzyko rozwoju przekrwienia lub polekowego nieżytu nosa. Ale przede wszystkim, zastosowanie tych dwóch substancji jednocześnie wpływa na efektywność terapii i poprawę drożności nosa u pacjentów [2,3].

W badaniu porównującym skuteczność prepratu zawierającego wyłącznie ksylometazolinę, z preparatem nasic®, zaobserwowano szybsze ustąpienie niedrożności nosa u pacjentów stosujących połączenie ksylometazoliny i deksopantenolu (nasic®) w porównaniu do pacjentów stosujących samą ksylometazolinę.

3. ODPOWIEDNIA DAWKA

W doborze najlepszego leku powinniśmy się również kierować możliwością dostosowania dawki do poszczególnych grup wiekowych. Lek nasic® występuje w dwóch wariantach.

Opracowała mgr farm. Iwona Napierała

Piśmiennictwo:
1. Szamborski R. Katar – etiologia i skuteczne leczenie. Farmacja Polska 2009; 10: 723-724
2. Mosges R et al. Opis wpływu deksopantenolu na łagodzenie objawów w przebiegu ostrego nieżytu nosa leczonego preparatami w aerozolu zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej nosa. Adv Ther 2017; 34(8): 1850-1858
3. Kehrl W, Sonnemann U. Połączone stosowanie leku ksylometazoliny z deksopantenolem poprawia gojenie się ran po zabiegach chirurgicznych nosa. Laryng Rhinol Otol 2000; 79: 151-154
4. Ksylometazolina – opis substancji. Medycyna Praktyczna; https://indeks.mp.pl/desc.php?id=459 (data wejścia 20-06-2018)
5. Eccles R et al. The nasal decongestant effect of xylometazoline in the common cold. Am J Rhinol. 2008; 22(5): 491-6
6. Charakterystyka Produktu Leczniczego nasic 12/2010
7. Joganathan V, Beigi B. Safety of the use of xylometazoline nasal spray in young children undergoing lacrimal surgery: an observational study. Eur J Ophthalmol 2017
8. Nasic Kids. Medycyna Praktyczna; https://indeks.mp.pl/leki/desc.php?id=9338 (data wejścia 20-06-2018)
9. Advance in the Management od Acute Rhinitis: Comparision of efficacy and safety of xylometazoline in combination xylometazoline + deksopanthenol in patients with acute rhinitis, Laryngo-Rhino-Otol; 2003;82-266-271.


nasic®, (0,1 mg + 5,0 mg)/dawkę, nasic® kids, (0,05 mg + 5,0 mg)/dawkę, aerozol do nosa, roztwór. Jedna dawka aerozolu do nosa (0,1 ml roztworu, co odpowiada 0,10 g) zawiera 0,1 mg (w przypadku nasic® kids – 0,05 mg) ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum) i 5,0 mg deksopantenolu (Dexpanthenolum). Substancje pomocnicze, które mają istotne znaczenie dla właściwego stosowania produktu leczniczego: Produkt leczniczy zawiera chlorek benzalkoniowy. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy nasic®, nasic® kids jest wskazany do stosowania w objawowym leczeniu niedrożności przewodów nosowych w przebiegu przeziębienia oraz po przebytej operacji nosa – dla pobudzenia gojenia się błony śluzowej i poprawy drożności nosa. Produkt leczniczy nasic® jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Produkt leczniczy nasic® kids jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Dawkowanie i sposób podawania: nasic®: Dorośli oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat: po jednej dawce aerozolu do każdego otworu nosowego, w razie konieczności do trzech razy na dobę, trzymając butelkę pionowo, jednocześnie delikatnie wciągając powietrze nosem. nasic® kids: Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego raz lub dwa razy na dobę (co 8-10 godzin). Nie podawać więcej niż trzy dawki do każdego otworu nosowego na dobę. Dawkowanie zależy od indywidualnej wrażliwości pacjenta i odpowiedzi klinicznej. Produktu leczniczego nasic®, nasic® kids nie należy stosować dłużej niż 7 dni, chyba że na zalecenie lekarza. Należy zawsze zasięgnąć porady lekarza odnośnie okresu podawania leku u dzieci. Powinna nastąpić kilkudniowa przerwa przed ponownym zastosowaniem. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Produkt leczniczy nasic® jest przeznaczony wyłącznie do stosowania donosowego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksylometazolinę, deksopantenol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; suche zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca); po przezklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub innych operacjach przebiegających z odsłonięciem opony twardej; u dzieci w wieku poniżej 6 lat (w przypadku nasic®), u dzieci poniżej 2 lat (w przypadku nasic® kids). Produkt zawiera chlorek benzalkoniowy, dlatego nie powinien być stosowany przez osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością na tę substancję konserwującą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Ten produkt leczniczy powinien być stosowany tylko po uważnej ocenie korzyści i ryzyka w przypadku: przyjmowania inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) lub innych leków, które mogą powodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi; zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego, szczególnie w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania; ciężkich chorób układu sercowo-naczyniowego (np. choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia); guza chromochłonnego, chorób metabolicznych (nadczynności tarczycy, cukrzycy); nadwrażliwości na substancje sympatykomimetyczne, zastosowanie produktu u osób z taką nadwrażliwością może spowodować bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i podwyższenie ciśnienia tętniczego; u pacjentów z porfirią; u pacjentów z rozrostem prostaty. Z powodu niebezpieczeństwa zaniku błony śluzowej nosa stosowanie produktu leczniczego w przewlekłym zapaleniu śluzówki nosa powinno odbywać się jedynie pod nadzorem lekarza. Ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego produkt może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa. Długotrwałe stosowanie i stosowanie w dawkach większych niż zalecane leków sympatykomimetycznych zmniejszających przekrwienie może prowadzić do reaktywnego przekrwienia błony śluzowej nosa. Ten efekt „odbicia” prowadzi do zwężenia dróg oddechowych, co powoduje, że pacjent wielokrotnie stosuje produkt, aż jego stosowanie staje się trwałe. Konsekwencją tego jest przewlekły obrzęk (rhinitis medicamentosa), a nawet zanik błony śluzowej nosa (ozena). W łagodniejszych przypadkach może być odpowiednie przerwanie stosowania leku sympatykomimetycznego najpierw w jednym z otworów nosowych, a po ustąpieniu objawów podanie w drugim otworze nosowym w celu utrzymania oddychania w części nosa. Ze względu na ryzyko przeniesienia zakażenia opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta. Działania niepożądane: W ocenie działań niepożądanych zastosowano następujące kryteria częstości: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia układu nerwowego, bardzo rzadko: pobudzenie, bezsenność, zmęczenie (np. senność, sedacja), ból głowy, halucynacje (szczególnie u dzieci); zaburzenia serca, rzadko: palpitacja, tachykardia, bardzo rzadko: arytmie serca; zaburzenia naczyniowe, rzadko: nadciśnienie; zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia, bardzo rzadko: zwiększony obrzęk błony śluzowej w wyniku osłabienia działania leku, krwawienie z nosa, częstość nieznana: uczucie pieczenia i suchości błony śluzowej nosa, kichanie; zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej, bardzo rzadko drgawki (szczególnie u dzieci); zaburzenia układu immunologicznego, niezbyt często: reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk naczynioruchowy, wysypka, świąd). Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z datą 15.12.2016 r. Podmiot odpowiedzialny: MCM Klosterfrau Healthcare sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, Polska. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez MZ nr: 17443. Kategoria dostępności: OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.. Materiał promocyjny przeznaczony dla osób uprawnionych do wystawienia recept i farmaceutów.
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych