REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 15 maja 2019

Czy książeczka HDK Zasłużony dla Zdrowia Narodu potwierdza prawo do uprawnienia ZK?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Czy legitymacja „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” koloru niebieskiego (nie legitymacja „Honorowy Dawca Krwi”) jest równorzędnym dokumentem potwierdzającym prawo do nabycia bezpłatnych leków w aptece do legitymacji ZHDK? Są w obiegu 2 wzory: z Peselem i bez Peselu dawcy (zmiana w 2017). W przepisach znajduję informację tylko o legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, nigdzie nie ma mowy ww. legitymacji, mimo że jest ona przyznawana dawcom zasłużonym jako najwyższa odznaka. Wydaje mi się, że wzory bez Peselu wymagają okazania legitymacji ZHDK, a te z Peselem już nie.

Odp.: Niebieska legitymacja (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1677/1) potwierdza, że pacjent posiada legitymację ZHDK, ale jej numer nie jest podstawą do potwierdzenia uprawnienia ZK. Stare legitymacje ZHDK (bez PESEL-u) zachowują dalej ważność. Informacja o dokumentach potwierdzających uprawnienia dodatkowe znajduje się w § 14 rozporządzenia w sprawie recept:

REKLAMA

§  14.
1. Produkty lecznicze dla osób posiadających uprawnienia dodatkowe wydaje się zgodnie z posiadanymi przez te osoby uprawnieniami po okazaniu następujących dokumentów:
„5) legitymacji „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub legitymacji „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371) i art. 22 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000) – dla osób, o których mowa w art. 43 ustawy o świadczeniach;”

REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych