REKLAMA
Autor: rx edu pl Opublikowano: 29 sierpnia 2018

Czy legitymacja Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu uprawnia do otrzymania leków na ZK?

Artykuł pochodzi z serwisu
Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Wraz z odznaką wydaje się legitymację.

I teraz pytanie: czy przy spisywaniu z tyłu recepty można spisać tylko numer i datę wydania granatowej legitymacji Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu czy też wymagane jest okazanie i spisanie czerwonej legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi? 

Skoro HDK-ZdZN oddaje co najmniej 20 litrów krwi a więc więcej niż ZHKD (>6 l) i jednocześnie posiada legitymację dla ZHKD tylko jej nie okazuje to tak na logikę może powinna wystarczyć legitymacja HDK-ZdZN?

REKLAMA
Odp.: Uprawnienie do leków daje tylko czerwona legitymacja ZHDK i to jej numer musi zostać odnotowany na rewersie.

REKLAMA

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych