REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 1 lutego 2019

Czy można uzupełnić numer telefonu w danych świadczeniodawcy?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Jeżeli na recepcie nie ma żadnego numeru telefonu to czy możemy na podstawie posiadanej wiedzy opisać na rewersie recepty telefon świadczeniodawcy i zrealizować receptę ze zniżką?

 

Odp.: Najlepiej jest taką receptę poprawić, choć § 10 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie recept daje osobie realizującej duże możliwości w kwestii ustalenia danych naniesionych nieczytelnie lub w sposób niezgodny z art. 96a ustawy Prawo farmaceutyczne:

REKLAMA
„2. Recepta w postaci papierowej, na której wpisano w sposób nieczytelny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne poniższe dane, może zostać zrealizowana pod warunkiem dokonania następujących czynności:
2) dane dotyczące osoby uprawnionej albo podmiotu – osoba wydająca określa je na podstawie posiadanych danych; osoba wydająca zamieszcza je w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty papierowej oraz komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji;”
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych