REKLAMA
Autor: rx edu pl Opublikowano: 16 sierpnia 2018

Czy można wystawić fakturę dla gabinetu lekarskiego, ale na podstawie recepty?

Artykuł pochodzi z serwisu

Czy można wystawić  fakturę dla gabinetu lekarskiego ale na podstawie recepty? Czy przychodnia musi wystawić zapotrzebowanie? Dlaczego nie można wystawić f-ry do recepty a do zapotrzebowania tak?

 

Odp.: Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne po 18 kwietnia br.:

REKLAMA
1. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne są wydawane z apteki ogólnodostępnej przez farmaceutę lub technika farmaceutycznego w ramach jego uprawnień zawodowych:
1) na podstawie recepty;
2) bez recepty;
3) na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zwanego dalej „zapotrzebowaniem”.
Zatem każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą jeżeli chce zakupić leki w aptece musi wystawić zapotrzebowanie. Analogicznie jest z gabinetem lekarskim. Jest to działalność gospodarcza i nawet jeśli lekarz wypisuje coś na siebie, to nie powinien wymagać fv na gabinet (chyba, że chce imienną fv na siebie to nie ma problemu). Owszem być może nie jest naszym obowiązkiem wnikać czy lekarz prawidłowo postępuje, ale tak prezentuje się podejście WIF podczas kontroli. Recepta jest dla pacjenta indywidualnego, nie dla działalności gospodarczej.
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych