REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 15 maja 2019

Czy można zamiast Concerta 36 mg wydać 2 op. po 18 mg?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Można, ponieważ przepisy rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań i wydawania z apteki (…) w § 5 ust. 7 pkt 1 dopuszczają wydanie leku w mniejszej dawce za zgodą pacjenta oraz nakazują poinformować go o zmienionym sposobie dawkowania.

7. Dopuszcza się wydanie z apteki produktu leczniczego o:
1) mocy niższej niż określona na recepcie, jeżeli całkowita ilość substancji czynnej zawartej w wydawanym produkcie leczniczym odpowiada całkowitej ilości substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym zapisanym na recepcie;
8. Wydanie produktu leczniczego w sposób określony w ust. 7 jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody osoby odbierającej produkt leczniczy.
9. Osoba wydająca, wydając produkt leczniczy w sposób określony w ust. 7, informuje osobę odbierającą produkt leczniczy, w formie pisemnej, o zmienionym sposobie dawkowania.

REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych