REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 10 maja 2019

Czy można zrealizować receptę pełnopłatną, na której brak numeru REGON w nagłówku?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Czy można zrealizować receptę pełnopłatną, na której brak numeru regon w nagłówku (jest tylko pieczątka lekarza z numerem PWZ, imieniem i nazwiskiem). Nie ma adnotacji pro familiae (recepta wystawiona na pacjenta, który nie jest członkiem rodziny)? Jeśli na pieczątce lekarza są wszystkie wymagane dane (oprócz imienia i nazwiska, adres i numer telefonu) to czy lekarz może wystawić receptę dla kogoś spoza rodziny bez zamieszczenia REGON-u?

Odp.: Przyjęło się, że recepty pełnopłatne nie są aż tak weryfikowane podczas realizacji, więc zależy od apteki czy zrealizuje ww. receptę, czy nie. Recepta nie jest prawidłowo wystawiona. Poprawnie w danych świadczeniodawcy powinno się znajdować: imię i nazwisko, adres, oraz numer telefonu. Osoba uprawniona powinna wiedzieć komu i co może wypisać na danym druku recepty. Recepty dla siebie i dla rodziny nie powinny być wykorzystywane w innym celu, ale jest to odpowiedzialność lekarza, a nie apteki. SIM powinien przyjąć tą receptę bez REGON-u, więc nie trzeba się martwić.
Obecnie mamy możliwość opisania na rewersie brakujących, a wymaganych, danych świadczeniodawcy. Ponadto odmowa wydania leku z powodu wadliwej recepty nie została przewidziana w art. 96 ust. 5 ustawy Prawo farmaceutyczne.

REKLAMA

Czytaj także:

REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych