REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 31 stycznia 2019

Czy na recepcie na narkotyk dawkowanie może być nieprecyzyjne?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Czy na recepcie na narkotyk może być nieprecyzyjne dawkowanie, np. „w razie bólów przebijających 1 tabl.”, „1 tabletka doraźnie”, „co 72 godziny”, „w razie bólu”, ” 2 razy dziennie” czy dawkowanie musi być precyzyjne?

 

Odp.: Zgodnie z § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje, które mówią, że:

REKLAMA
„3. Na recepcie, o której mowa w ust. 1, podaje się sposób dawkowania przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych.
4. Jeżeli ze wskazanego przez osobę wystawiającą receptę sposobu dawkowania nie można obliczyć sumarycznej ilości przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, osoba wydająca przyjmuje, że są to dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie określonym w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345), a w przypadku leków niepodlegających refundacji – dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”
Podany na recepcie sposób dawkowania musi być obecny, ale nie musi być już taki szczegółowy jak kiedyś. Jednocześnie niektóre z przytoczonych określeń uważa się za brak dawkowania, np. w razie bólu, co 72 godz. Z kolei inne, czyli np.1 tabletka doraźnie spełniają wymóg obecności dawkowania, ale są nieprecyzyjne. Oznacza to, że zgodnie z ww. ust. 4 w takim przypadku, nie można wydać więcej, niż dwa najmniejsze refundowane lub zarejestrowane opakowania danego leku.
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych