REKLAMA
Autor: rx edu pl Opublikowano: 5 lipca 2018

Czy na rp. muszą się znajdować kwalifikacje zawodowe w tym tytuł zawodowy? Czy można je uzupełnić?

Artykuł pochodzi z serwisu

Na recepcie zgodnie z Art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy Prawo farmaceutyczne muszą się znajdować kwalifikacje zawodowe, w tym posiadany tytuł zawodowy. brak takiej informacji oznacza, że dane osoby uprawnionej zostały naniesione niezgodnie z ww. przepisem, a co za tym idzie osoba realizująca receptę ma możliwość opisania brakującej informacji na rewersie recepty.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych