REKLAMA
Autor: rx edu pl Opublikowano: 14 września 2018

Czy numer regon, numer pwz i data mogą być przedstawione za pomocą jednego kodu?

Artykuł pochodzi z serwisu

Czy rozmieszczenie kodów na recepcie ma znaczenia, a dokładnie czy numer regon, numer pwz i data mogą być przedstawione za pomocą jednego kodu + kod recepty. Proszę o podstawę prawną.

 

Odp.: Owszem mogą, co zostało opisane w załączniku nr 5 do rozporządzenia w sprawie recept:

REKLAMA
ZAŁĄCZNIK Nr  5
SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA DANYCH W POSTACI KODU KRESKOWEGO
CZĘŚĆ  I
1.Identyfikator osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy jest przedstawiany jako ciąg czternastu cyfr, z których:
 1) cyfra pierwsza ma wartość „2”;
2) cyfry od drugiej do dziesiątej mają wartość określoną w art. 96a ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo farmaceutyczne;
3) cyfry od jedenastej do trzynastej mają wartość „000”;
4) cyfra czternasta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II.
2. Data wystawienia recepty, o której mowa w art. 96a ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest przedstawiana jako ciąg dziesięciu cyfr, z których:
1) cyfra pierwsza ma wartość „4”;
2) cyfry od drugiej do piątej określają numer roku;
3) cyfry szósta i siódma określają numer miesiąca w roku;
4) cyfry ósma i dziewiąta określają numer dnia miesiąca;
5) cyfra dziesiąta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II.
3. Identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest przedstawiany jako ciąg dziesięciu cyfr, z których:
1) cyfra pierwsza ma wartość „3”;
2) cyfra druga ma wartość „0” dla numeru, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy – Prawo farmaceutyczne;
3) cyfry od trzeciej do dziewiątej przyjmują wartość odpowiedniego numeru, przy czym, jeżeli w identyfikatorze pojawiają się litery, są one pomijane, natomiast jeżeli odpowiedni numer jest krótszy niż 7 znaków, poprzedza się go odpowiednią liczbą zer;
4) cyfra dziesiąta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II.
4. Dane, o których mowa w ust. 1-3, mogą być przedstawiane w postaci jednego kodu kreskowego jako ciąg trzydziestu cyfr, z których:
1) cyfra pierwsza ma wartość „5”;
2) cyfry od drugiej do trzynastej określają identyfikator osoby uprawnionej lub świadczeniodawcy, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne, w sposób określony w ust. 1 pkt 2 i 3;
3) cyfry od czternastej do dwudziestej pierwszej określają numer prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy – Prawo farmaceutyczne, w sposób określony w ust. 3 pkt 2 i 3;
4) cyfry od dwudziestej drugiej do dwudziestej dziewiątej określają datę wystawienia recepty, o której mowa w art. 96a ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy – Prawo farmaceutyczne, w sposób określony w ust. 2 pkt 2-4;
5) cyfra trzydziesta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II.
5. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być przedstawiane w postaci jednego kodu kreskowego jako ciąg dwudziestu dwóch cyfr, z których:
1) cyfra pierwsza ma wartość „6”;
2) cyfry od drugiej do trzynastej określają identyfikator osoby uprawnionej lub świadczeniodawcy, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne, w sposób określony w ust. 1 pkt 2 i 3;
3) cyfry od czternastej do dwudziestej pierwszej określają datę wystawienia recepty, o której mowa w art. 96a ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy – Prawo farmaceutyczne, w sposób określony w ust. 2 pkt 2-4;
4) cyfra dwudziesta druga jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II.
6. Dane, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą być przedstawiane w postaci jednego kodu kreskowego jako ciąg osiemnastu cyfr, z których:
1) cyfra pierwsza ma wartość „7”;
2) cyfry od drugiej do dziewiątej określają identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy – Prawo farmaceutyczne, w sposób określony w ust. 3 pkt 2 i 3;
3) cyfry od dziesiątej do siedemnastej określają datę wystawienia recepty, o której mowa w art. 96a ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy – Prawo farmaceutyczne, w sposób określony w ust. 2 pkt 2-4;
4) cyfra osiemnasta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II.
7. Unikalny numer identyfikujący receptę jest przedstawiany jako ciąg dwudziestu dwóch cyfr, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia, w postaci kodu kreskowego:
1) „Przeplatany 2 z 5” (ITF), zgodnie z normą określającą kody kreskowe – wymagania dotyczące symboliki „Przeplatany 2 z 5”, lub
2) UCC/EAN-128″ ze standardowym Identyfikatorem Zastosowania UCC/EAN o wartości „90”, zgodnie z normami określającymi kody kreskowe – wymagania dotyczące symboliki „Kod 128” i: kody kreskowe – identyfikatory danych.
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych