REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 5 stycznia 2021

Czy obecnie uprawnienie dodatkowe jest ważniejsze niż odpłatność?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Czy w związku z nowym rozporządzeniem mam rozumieć ze recepty np. z uprawnieniem S, ale wpisana odpłatnością 100% przy leku refundowanymi wydajemy na zniżkę?

Odp.:

Zapis § 8 ust. 1 pkt 8 lit. c nowego rozporządzenia w sprawie recept jest dość kontrowersyjny, biorąc pod uwagę ostatnie stanowiska i komunikaty Ministerstwa Zdrowia. Niemniej czytając go wprost („w przypadku gdy recepta zawiera kod uprawnień dodatkowych pacjenta, osoba wydająca wydaje produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny za odpłatnością wynikającą z określonego przez nią uprawnienia dodatkowego pacjenta, w przypadku jeżeli kod uprawnienia dodatkowego występuje w zbiegu z oznaczeniem „X” albo „100%” dotyczącym odpłatności, osoba wydająca przyjmuje, że oznaczenia tego nie wpisano;„), nie sposób wyciągnąć innego wniosku niż, że słowo „oznaczenie” odnosi się wyłącznie do symbolu X/100%. Tym samym uprawnienie dodatkowe staje się ważniejsze niż odpłatność. Do 1 lipca osoba realizująca ma wybór czy wyda lek za odpłatnością wynikająca z uprawnienia dodatkowego, czy pełnopłatnie. Później, o ile przepis nie zostanie zmieniony, można będzie wydać lek, tylko wg uprawnienia dodatkowego. Należy się spodziewać komunikatu MZ w tej sprawie, jeżeli przepis będzie interpretowany niezgodnie z wolą ustawodawcy.

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych