REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 8 kwietnia 2019

Czy obowiązek raportowania do ZSMOPL dotyczy również produktów o kategorii OTC ?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Art. 72b ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczący ZSMOPL nie różnicuje leków ze względu na kategorię dostępności, więc raportowanie obejmuje również leki OTC.

Art.  72a.
1. W Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi są przetwarzane dane o obrocie:
1) produktami leczniczymi,
2) środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi, dla których wydano decyzję o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu,
3) produktami leczniczymi sprowadzanymi w trybie art. 4,
4) środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzonymi w trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017 r. poz. 149 i 60)
– dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych